Здравейте,

Много е вероятно в самия договор за потребителски кредит и в неговите условия да са вмъкнати и условията по кредитната карта. Така подписвайки договора за кредит се съгласявате и с условията да Ви бъде предоставена и кредитна карта. Банките често обвързват тези два продукта, като картата се явява аргумент за предоставяне на по-ниски лихви по кредита. Затова проверете внимателно текста в договора и Общите условия към него. Ако там не намерите информация изисквайте такава от банков служител. Недостатък на кредитните карти е, че по тях има разходи, дори и тя да не се ползва. Тези разходи се равняват най-малко на годишната или месечна такса за обслужване.

От банката са Ви предложили споразумение, за да не се стигне до завеждане на дело срещу Вас. Информацията в кредитния регистър се подава всеки месец, като дори и да заличите изцяло това задължение, лошата кредитна история ще вижда в 5-годишен исторически период.

Това, което можем да Ви посъветваме е на първо място да установите ако сте се съгласявали да Ви бъде предоставена карта, да постигнете споразумение с банката за изплащане на дължимата сума.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ