Здравейте,

Опасяваме се, че адвокатът, който Ви е уверил, че такива малки кредити се погасяват по давност, Ви е подвел в определена степен. Всъщност какъвто и да е по размер кредита той може да бъде погасен по давност, но за това има условие. Условието е в рамките на 5 г. кредиторът да не е предприел никакви мерки за събиране на вземането. В тази връзка е подходящо да направите справка в районния съд дали срещу Вас има образувано някакво дело по повод събиране на вземането по кредитната карта и ако да, от кога е то. Тъй като 2007 г. е година, след която са изминали 8 г. и е възможно кредитът да е погасен по давност, трябва да проучите тези детайли. Значение има на практика кога сте спрели да правите плащания и дали след този момент до днес не са изминали 5 г. Ако са изминали 5 г. и срещу Вас не е образувано дело, кредитът би следвало да е погасен по давност. В случай, че има образувано дело трябва да разберете от коя дата е, защото от тогава започва да тече нова 5-годишна погасителна давност, респ. кредиторът има право да търси от Вас вземането.

Правилно сте били посъветвани да платите първоначално 30% от дълга, а за остатъка да се постигне споразумение. Това е обичайната практика, когато за събирането на вземането е нает частен съдия-изпълнител (ЧСИ). Ако в казуса вече участва ЧСИ, то значи, че все пак дело е било образувано и сте била осъдена да изплатите кредита, заедно с натрупаните лихви за просрочие. С ЧСИ можете да договаряте по каква схема да се издължите на издателя на кредитната карта.

Съветваме Ви да се консултирате с адвокат, който да направи нужните проверки и да Ви посъветва как да процедирате занапред.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg