Преди 7 години взех кредитна карта от ПИБ с лимит от 1000 лева.В първите 5-6 месеца бях редовна по вноските си,но след това баща ми се разболя тежко и ни трябваха пари и не можех повече да внасям. Миналата година взели та станали 9800 лв с лихвите.


1 гласа3034 прочитания

Здравейте преди 7 години взех кредитна карта от ПИБ с лимит от 1000 лева.В първите 5-6 месеца бях редовна по вноските си,но след това баща ми се разболя тежко и ни трябваха пари и не можех повече да внасям. Така кредита остана на заден план.След това заминах за чужбина и там също първите една две години бяха тежки и все отлагах. Веднъж бяхме попитали с моя една адвокатка този казус и тя каза че такива малки кредити се прекратяват по давност.И така не обръщах внимание като си мислех че няма да стане кой знае какво.Миналата година взели та станали 9800 лв с лихвите.Сега не знам какво да направя.Преди месец говорих отново с адвокат и тя ми каза че ако платя една трета от заема може да се стигне до някакво споразумение,което поне да намали наполовина тази сума,защото аз реално такива пари не съм взела.Това са около 10 000 лв как се връщат?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Опасяваме се, че адвокатът, който Ви е уверил, че такива малки кредити се погасяват по давност, Ви е подвел в определена степен. Всъщност какъвто и да е по размер кредита той може да бъде погасен по давност, но за това има условие. Условието е в рамките на 5 г. кредиторът да не е предприел никакви мерки за събиране на вземането. В тази връзка е подходящо да направите справка в районния съд дали срещу Вас има образувано някакво дело по повод събиране на вземането по кредитната карта и ако да, от кога е то. Тъй като 2007 г. е година, след която са изминали 8 г. и е възможно кредитът да е погасен по давност, трябва да проучите тези детайли. Значение има на практика кога сте спрели да правите плащания и дали след този момент до днес не са изминали 5 г. Ако са изминали 5 г. и срещу Вас не е образувано дело, кредитът би следвало да е погасен по давност. В случай, че има образувано дело трябва да разберете от коя дата е, защото от тогава започва да тече нова 5-годишна погасителна давност, респ. кредиторът има право да търси от Вас вземането.

Правилно сте били посъветвани да платите първоначално 30% от дълга, а за остатъка да се постигне споразумение. Това е обичайната практика, когато за събирането на вземането е нает частен съдия-изпълнител (ЧСИ). Ако в казуса вече участва ЧСИ, то значи, че все пак дело е било образувано и сте била осъдена да изплатите кредита, заедно с натрупаните лихви за просрочие. С ЧСИ можете да договаряте по каква схема да се издължите на издателя на кредитната карта.

Съветваме Ви да се консултирате с адвокат, който да направи нужните проверки и да Ви посъветва как да процедирате занапред.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg