Преди доста години парцелът, на който е била разположена къщата, в която е живял дядо ми с родителите му, брат му и сестра му, е бил отчужден, за да се построи училище. В последствие собствеността е възстановена, но роднините ми отказват дял, какво мога да направя?


0 гласа2962 прочитания

Здравейте! Преди доста години парцелът, на който е била разположена къщата, в която е живял дядо ми с родителите му, брат му и сестра му, е бил отчужден, за да се построи училище. Училището обаче е построено на 50 метра от мястото и то остава празно. Семейството на дядо ми си купува друг парцел и си построява къща там без обезщетение от общината. Впоследствие дядо ми почива, а баба ми (съпругата му), сестрата и брата на дядо ми извоюват след много разправии по съдилищата връщането на парцела. В момента имаме нотариален акт. Проблемът е, че сестрата на дядо ми е решила, че мястото е лично нейно и иска да си го присвои. Какво трябва да се предприеме в този случай? Благодаря за вниманието

Коментари и отговори

Здравейте,

за да се отговори на този въпрос, следва да имаме яснота дали сестрата на дядо Ви е придобила собствеността върху целия имот по реда на придобивната давност чрез недобросъвестно владение. За целта, тя трябва да е владяла имота срещу останалите съсобственици и то демонстрирайки намерението си да го свои в продължение на поне 10 години. От запитването не става ясно какви действия е извършила, за да го присвои - само смята, че е нейна собственост или е предприела конкретни правни или юридически действия ?  Отговор на подобни въпроси може да се даде, само след изчерпателна проверка на всички документи, в това число и на съдебното решение за връщане на имота, удостоверението за наследници на починалото лице и нотариалните актове. Хубаво е и да  бъде извършена проверка на статуса на имота по партидата в Имотния регистър към Агенция по вписванията. Такава проверка може да се направи  и през Интернет, като се ползват платените канали за достъп, но  с оглед на по-голяма сигурност за данните е по-добре да се изиска по официален ред, удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на имота, за период от поне 5 години назад във времето. Подробно описание на тази услуга, образец от молбата, необходимите придружителни документи и таксите за изваждане на удостоверението, може да се намери в сайта на Агенция по вписванията - сектор Имотен регистър.

Поздрави,

адвокат Бистра Спасова
www.spasova.com