Здравейте,

за да се отговори на този въпрос, следва да имаме яснота дали сестрата на дядо Ви е придобила собствеността върху целия имот по реда на придобивната давност чрез недобросъвестно владение. За целта, тя трябва да е владяла имота срещу останалите съсобственици и то демонстрирайки намерението си да го свои в продължение на поне 10 години. От запитването не става ясно какви действия е извършила, за да го присвои - само смята, че е нейна собственост или е предприела конкретни правни или юридически действия ?  Отговор на подобни въпроси може да се даде, само след изчерпателна проверка на всички документи, в това число и на съдебното решение за връщане на имота, удостоверението за наследници на починалото лице и нотариалните актове. Хубаво е и да  бъде извършена проверка на статуса на имота по партидата в Имотния регистър към Агенция по вписванията. Такава проверка може да се направи  и през Интернет, като се ползват платените канали за достъп, но  с оглед на по-голяма сигурност за данните е по-добре да се изиска по официален ред, удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на имота, за период от поне 5 години назад във времето. Подробно описание на тази услуга, образец от молбата, необходимите придружителни документи и таксите за изваждане на удостоверението, може да се намери в сайта на Агенция по вписванията - сектор Имотен регистър.

Поздрави,

адвокат Бистра Спасова
www.spasova.com