Преди много години закупих акции на новосъздадения фонд "Доверие". В рамките на почти 18-20 год. не съм се интересувала какво става с моята бонова книжка и този фонд. Никога не съм получавала информация като акционер за каквото и да е. Бихте ли ми отговорили съществува ли в момента такъв фонд и какво е най-добре да направя с акциите, които имам? Благодаря.