Здравейте,

На практика нищо не Ви ограничава да кандидатствате за какъвто и да е кредит, но въпросът е дали ще бъдете одобрена. Дали просорчията на Вашия съпруг ще попречат на Вас за кредит, директен отговор не можем да дадем, защото банките имат различни практики. В една банка това може да е пречка, в друга да не е. Определено би било препятствие, ако кандидатствате за ипотечен кредит, защото ако сумата е голяма, двамата съпрузи се разглеждат като съдлъжници по кредита. Предвид кредитната история на съпруга Ви, е много вероятно кредитът да бъде отказан. От друга страна, ако сумата не е чак толкова голяма, тогава няма смисъл да се прави ипотека на имот и по-удачно е да кандидатствате за потребителски кредит. Да, той ще е по-скъп, но ако не се налага съпругът Ви да е съдлъжник или поръчител, имате по-голям шанс. Държим да отбележим, че Във вашия случай по-вероятно би било да Ви бъде отпусната малка сума, защото дори и вниманието към доходите на Вашия съпруг да е по-малко, то все пак съществува. Доста по-честа е практиката да се разглеждат доходите и на двамата съпрузи, независимо че само единият от тях кандидатства за кредита. За това отново повтаряме, че има значение каква сума Ви е необходима, с какви доходи разполага домакинството Ви, за какъв срок Ви е необходим кредит и на последно, но не и по значение място - кредитната история - Вашата и съпругът Ви.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за потребителски кредити от банкови институции
Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции