Здравейте,

Всъщност на част от въпросите сам сте дал отговор. Да започнем от там дали е изгодно да се възползвате от кредита, който Ви предлагат. Ако той е с по-изгодни условия от това, което обслужвате в момента, тогава – да, възползвайте се. Освен това проверете дали ще дължите някаква такса за предсрочно погасяване на кредита. Принципно не би трябвало да Ви начисляват такава, но една проверка ще Ви даде нужната сигурност. Що се отнася до това в каква валута да е кредита, ако приемете предложението, нашето мнение е, че е по-удачно да е в евро. Както и сам отчитате, там лихвата е по-ниска. Няма и съществен валутен риск, тъй като курсът на лева е обвързан с този на еврото и е постоянен. Ако разходите по предсрочното погасяване на съществуващите задължения и разходите по отпускането и усвояването на новия са по-малки от потенциалната икономия от новите условия, тогава се възползвайте от кредита. Помощ да оцените дали е удачно да приемете предложението на банката ще получите използвайки този калкулатор.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ