При застраховане на отговорности , каквато е застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите” трябва да има наличие на вина, за да бъдат изплатени застрахователни суми. В същото време застраховката покрива както имуществени, така и неимуществени щети. Накратко казано за да бъдат изплатени обезщетения единият водач трябва да е причинил виновно (напр. поради невнимание) щети на другият водач. Сключвайки тази застраховка застрахователната компания покрива отговорността на водача към трети лица. Във Вашият случай това трето лице сте Вие. Вие като потърпевш имате право да предявите иск към причинителя за това, че той Ви е нанесъл щети. Въпросът е, че тук не намираме вина на застрахованото лице, поне не такава, която да се покрива от застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Ако успеете да докажете вина на собственикът за причиняването на пожарът съществува вероятност да получите обезщетение. Определението и какви рискове покрива тази застраховка се съдържат в Кодекс за застраховането и по-точно от чл. 225 до 231. Както вече споменахме тази застраховка е застраховане на отговорности, а не имуществена застраховка, каквато е „Авто каско”. По съвсем различен начин стоят нещата ако имахте сключена застраховка „Автомобилно каско”. Всички застрахователни компании на българският пазар, предлагащи тази застраховка покриват рискът „Пожар” на МПС-то. Това обаче не може да се каже за рискът „Палеж”. Повечето хора не правят разлика между двете думи, но в действителност такава съществува. Във Вашият случай ако имахте валидна застраховка „Авто каско” имаме пожар, което означава, че щяхте да получите обезщетения от застрахователната компания. Следващият път е добре да сключите такава застраховка, за да си гарантирате в някаква степен получаването на обезщетения. Ако желаете да направите това Ви съветваме да посетите нашата секция със застраховки „АВТО КАСКО”.

Надяваме се, е информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ