Здравейте,

Поставените от Вас въпроси се отнасят изцяло за използването на кредитна карта. На тях бихме могли да отговорим така:

1. Някои банки предлагат погасяване на минимални вноски - при погасяване на минимални вноски гратисния период запазва ли се след всяка вноска?

Принципно при погасяване на усвоена сума от кредитна карта с минимална вноска, гратисният период не се прилага.

2. Плащането на битови сметки брои ли се за покупка или за теглене на пари в брой?

Тъй като за теглене на пари в брой се разбира теглене на сума от АТМ (банкомат), то плащането на битова сметка би следвало да се счита за покупка. Все пак няма реално получаване на пари в брой (независимо дали е от банкомат или от офис на картоиздателя).

3. Лихвата при покупка се начислява еднократно или за всеки месец върху оставащата част при погасяване на минимални вноски?

Самата минимална погасителна вноска съдържа в себе си лихвата. Тя се изчислява като процент от усвоената сума заедно с всички дължими лихви и такси за срока на валидност на картата. При погасяване с минимална вноска логично усвоената сума се изплаща по-бавно и в края на валидността на картата, с последната вноска ще трябва да погасите и целия останал дължим остатък.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ