Здравейте,

За да възникне задължение за една страна, трябва да има основание за това. В този ред на мисли, ако има някакво задължение по обслужването на сметката, банката трябва да представи основанието въз основа на което е възникнало това задължение. Такова основание е например сключен договор между банката и Вашия син или негов представител (родител или настойник), ако е бил непълнолетен. Ако банката не предостави никакъв документ, който да доказва обвързаност между сина Ви и нея, тогава не виждаме основание банката да изисква каквито и да е такси от Вас. С оглед да защитите интересите си Ви съветваме да се консултирате с адвокат, ако е нужно, но при всички случаи според нас трябва да изискате доказателства от страна на банката, че тези задължения са реални и възникват на база договор или друг документ.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ