Здравейте,

На практика се получава същия казус, когато беше въведен данъка върху лихвата по срочни депозити. Получи се така, че бяха обложени с данък депозити, сключени години преди влизането на закона в сила. Ситуацията с безсрочните депозити е аналогична. Причината за това е, че данъкът върху лихвата се дължи в момента на получаване на дохода от лихви. При безсрочните влогове това е в края на календарната година (в повечето случай) или при закриване на влога. При облагането на дохода от лихва трябва да се разграничи момента от начисляване на лихвата от момента на нейното изплащане. Задължението (данъкът) на практика възниква в момента на придобиване на дохода от лихва, а не в момента на начисляването им.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за спестовни сметки