При евентуален фалит на КТБ и определен срок за вложителите да изтеглят защитените от закона депозити, какво ще се случи с депозита на вложител, който в този срок не може да изтегли парите си, защото е извън страната?

При евентуален фалит на КТБ и определен срок за вложителите да изтеглят защитените от закона депозити, какво ще се случи с депозита на вложител, който в този срок не може да изтегли парите си, защото е извън страната

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте,

Законът за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) не посочва краен срок за изплащане на гарантираните суми по влоговете, поради което се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно неговите разпоредби общият давностен срок за погасяване на вземанията е 5 години. Според чл. 110 от ЗЗД „С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.“.

Тези 5 години започват да текат от обявеният от Фонда за гарантиране на влоговете начален ден за изплащане на гарантираните суми.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.