При наличие на валидна застраховка Гражданска Отговорност и в случай на ПТП, при което съм виновен за причинени неимуществени вреди - няма алкохол, могат ли да искат обезщетение от мен?

Здравейте, искам да попитам - при наличие на валидна застраховка Гражданска Отговорност и в случай на ПТП, при което съм виновен за причинени неимуществени вреди - няма алкохол, могат ли да искат обезщетение от мен?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” служи за възмездяване и покриване, както на имуществени, така и на неимуществени щети (както е във вашият случай). При сключване на застраховката Вашият застраховател се задължава срещу сумата заплатена от Вас по полицата да изплаща суми и обезщетения дори и при ВИНОВНО ПРИЧИНЕНИ ОТ ВАС щети  на трети лица. Обезщетенията за причинените неимуществени щети обикновено са в много по-голям размер от имуществените. Пострадалият има право да получи обезщетение, тъй като не сте употребявали алкохол.Също така решаващо е дали сте правоспособен водач (дали притежавате свидетелство за управление на МПС), дали техническият преглед на автомобилът Ви е валиден и т.н. Важно е да се спомене, че ако застраховката Ви е на разсрочено плащане, Вие ще трябва да заплатите оставащите вноски, за да бъдат изплатени обезщетенията. Oтделно пострадалият или негови роднини могат да предявят съдебен иск срещу Вас (в зависимост от това колко са тежки щетите, които сте причинили), тъй като в случая имате вина. Застрахователят може да изплати обезщетения на пострадалият, но не Ви предпазва от съдебен процес.

Тъй като същността на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите” е получаване на застрахователна защита при виновно причиняване на имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт на трети лица (застраховката спада към бранш „Отговорности”), е съвсем нормално наличието на лимити по тези застраховки. Тези лимити на отговорност на застрахователите се налагат от Комисията по финансов надзор и представляват както минимални, така и максимални суми при изплащане на обезщетения. Тенденция е тези лимити плавно да нарастват, заедно с цената на застраховката.

Надяваме се, че информацията ще Ви помогне за разрешаване на казуса.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ 

Имам въпрос който ме вълнува от известно време, а именно: защо задължителната застраховка "Гражданска отговорност" зависи от това какъв автомобил карам? Това означава, че ако автомобила е с по-малко кубици аз ще имам по-малка застрахователна премия. Напримар аз може да искам за по-голяма сума да се застраховам, и при инцидент да имам по-голяма премия. Аз мисля, че е по-добре застраховките да не бъдат за автомобил, а за отделен човек, и съответно да има бонуси или наказания при катастрофи. Има много държави където застраховката е индивидуална, а не зависи от автомобила. Очаквам вашият коментар. Благодаря.
Въпреки, че застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите има за цел застраховане отговорността на водача на МПС-то, е съвсем нормално при определянето на застрахователната премия по нея да зависи от техническите параметри на застрахования автомобил. В размерът на общата застрахователна премия (цената на застраховката) се съдържат калкулации за риска, породен както от техническите характеристики на застрахованото МПС, така и тези породени от самия водач. Относно определянето на цената според мощността (кубатурата) на автомобила се взима в предвид, че колкото по-мощен е даден вид МПС, толкова по-голям риск съдържа за възникване на застрахователно събитие (ПТП) и толкова щетите (имуществени и неимуществени) ще са по-големи. Застрахованият няма право на избор относно определянето на премията по тази застраховка, както това може да се осъществи при застраховката „Автомобилно каско” например. Там застрахователят на база застрахователна стойност на МПС-то обикновено дава граници на тази стойност, като намалявайки ги се постига намаляване и на дължимата годишна премия по застраховката и обратно. Повече за прилаганите бонуси и наказания по застраховка „Гражданска отговорност” може да прочетете тук.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” покрива както имуществени, така и неимуществени щети. Имуществените се изразяват в повреда на имуществото (МПС-то) от действия на трети лица. За да бъдат покрити тези имуществени щети е необходимо при сключване на застраховката да бъдат определени марката на МПС-то, кубатурата, видът и др. характеристики на автомобила. При тази застраховка обаче за разлика от другите видове застраховане няма и не се определя застрахователна стойност по нея, тъй като не е известен размерът на щетите при настъпване на застрахователен случай.

Въпреки, че застраховката покрива имуществени и неимуществени щети в никакъв случаи не бива да се бърка и отъждествява с застраховка „Автомобилно каско” и застраховка „Живот”. Ако желаете да разширите застрахователното покритие на Вашия автомобил не бива да разчитате основно на „Гражданската отговорност”, а да сключите „Атомобилно каксо”, тъй като това е имуществена застраховка на ползваното от Вас МПС. Ако пък искате пък да разширите застрахователното си покритие относно Вашият живот и трудоспособност Ви съветваме да сключите застраховка „Живот” или „Злополука”.

Освен това трябва да знаете, че сключвайки застраховка „Гражданска отговорност” застрахователя Ви покрива виновно причинени щети (когато Вие имате вина) на трети лица, което означава, че Вашият застраховател изплаща обезщетения не на Вас, а на лицето, което е пострадало от Ваши действия.

Искрено се надяваме, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здражейте, Бих желал да попитам следното. При ПТП при което при изпреварване от моя страна, на изванградски път, прекъсната маркировка със скорост 70-80 км/ч, при добра видимост настъпва челен сблъсък с насрещно движещо се МПС, което се движи със скорост над 100 км/ч., сблъсъкът става след като съм успял да спра отляво изван пътното платно, а водачът на другото МПС реагира на 20 - 25 м. преди сблъсъка. Няма употреба на алкохол. Двете страни имат валидни застраховки и другият водач има пълно автокаско. Единствения пострадал съм аз със средна телесна повреда (счупен краиник). Вината пада в/у мен защото съм в неговата лента, въпреки че удара е извън пътното платно. Нормално ли е другият водач да ме съди за материални щети след като каското му покрива щетите?
При този пътен инцидент Вашият застраховател по линия на сключена застраховка „Гражданска отговорност” трябва да изплати обезщетения на другият участник в ПТП-то, а неговата застрахователна компания трябва да изплати на Вас обезщетения. Това взаимно прихващане се осъществява, тъй като сключвайки застраховката „Гражданска отговорност” застрахователят се задължава да изплаща суми и обезщетения на трети лица при виновно причинени щети на застрахованото лице. Застраховката покрива както имуществени, така и неимуществени щети. Това означава, че застрахователната компания на другият водач трябва да Ви изплати както щетите по автомобилът Ви, така и за счупената ръка.

Застраховката „Авто каско” е съвсем различна застраховка и тя покрива единствено имуществени щети на застрахованото МПС. По този начин другият участник в ПТП-то има право на обезщетения, както по застраховка „Гражданска отговорност”, така и по застраховка „Автомобилно каско”.Това, че той иска да заведе иск срещу Вас за материални щети не е обоснован ако е получил горепосочените застрахователни обезщетения. Според нас те са достатъчно, за да покрият настъпилите материални щети. Това лице евентуално има право да поиска от Вас разликата между вложените средства за възстановяване на щетите и изплатените му застрахователни суми, ако вложенията са в по-голям размер. Съдебни искове обикновено в такива случаи се подават когато виновният участник е причинил неимуществени щети. Сключената от Вас застраховка „Гражданска отговорност” не Ви предпазва от възможността трети лица да завеждат граждански иск. Въпросът е доколко ще бъде основателен един такъв иск, а също така тези казуси се решават в съда с години наред. Практика е застрахователната компания по линия на „Авто каско” да изплати обезщетения на пострадалото лице, след което може да предяви вземанията си към застрахователя по „Гражданска отговорност”. Това е възможно благодарение на чл.214 (1) от Кодекса за застраховането, който гласи, че с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата или неговият застраховател по застраховка „Гражданска отговорност” до размера на платеното обезщетение. Това действие в застраховането е по-известно като упражняване на регрес. Такива искове обаче биват отхвърляни от съда, което кара застрахователните компании да се търсят покритие на изплатените суми директно от виновният водач. Това по-скоро са отношения между застрахователите и предявяването на регрес се избягва като масова практика. Това означава, че ако застрахователната компания е възмездила другият водач, компанията по-скоро може да има някакви претенции към Вас, а не пострадалото лице.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна за разрешаване на казусът.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Бях виновен за ПТП в градски условия при слаб дъжд и неспазване на предимство (в общи линии при натоварено движение и лоша видимост заради неправилно паркирали автомобили). Имам пълно автокаско и „Гражданска отговорност”, другият водач си е получил премията по „Гражданска отговорност” от моя застраховател. Скоро ми се обади и твърди, че разходите му са по-големи и ми иска пари без да е завел дело. Прочетох във вашия сайт, че "В практиката рядко се среща пострадалото лице, което е само с имуществени щети да заведе съдебен иск срещу виновният водач." Можете ли да ми дадете повече подробности, основателни ли са исканията му и какви могат да са резултатите при евентуално заведено дело. Претенциите му са за сума, малко по-голяма от вече изплатената от застрахователя. Благодаря.
Съжаляваме за инцидентът. Сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите не предпазва застрахованото лице от заведени срещу него съдебни искове. Нейната цел е застрахователната компания да възмезди чрез изплащане на обезщетения увреденото лице. Изплащането на обезщетения от компанията обаче не освобождава от отговорност виновният водач, тъй като той е нарушил Закон за движение по пътищата. В миналото сме споменавали, че завеждането на съдебен иск срещу виновният водач не е невъзможно, но по-рядко се случва ако щетите са само материални.

Относно размерът на полученото от увреденото лице обезщетение според Наредба за задължителното застраховане чл. 15 (1) „При нанесени имуществени вреди обезщетението по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се определя от застрахователя на виновния застрахован”. Също така при нанесени частични вреди или пълно унищожаване на имущество обезщетението не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество. Действителната стойност представлява стойността на нанесените вреди не към моментът на застраховане, а към настоящият момент. Считаме, че именно поради тази причина увреденото лице не е удовлетворено от размера на полученото обезщетение.

Както стана ясно по-горе лицето, получило обезщетения има право да заведе съдебен иск срещу Вас, но въпросът е доколко този иск ще бъде основателен. Разбира се не бихме се ангажирали с изказване на мнение за това дали искът е основателен (поради оскъдната информация), както и с изказване на предположения какъв би бил изхода на съдебния процес. Това което можем да Ви кажем със сигурност е, че застрахованото лице (т.е. Вие) е длъжно да поиска привличане на застрахователя в съдебния процес. Според Наредбата то е длъжно да уведоми застрахователя за предявен иск към него във връзка с гражданската му отговорност в 7-дневен срок преди първото по делото съдебно заседание. Уведомлението трябва да съдържа данни за датата, годината, номера на делото, пред кой съд е насрочено и какъв е размерът на иска.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
24.1.2009г моето семйство претарпя ПТП. Отнето ни бе предимство от такси. Шофьора признава , че е заспал на волана след нощна смяна като охранител в дискотека ,н о решил да по работи и на таксито. Няма договор с фирмата. Следствие катастрофата нашата кола бе ударена лявата от лявата страната във вратите. Отвориха се двата предни аербека и страничния. Инсталацията изпуши. Предното стъкло също е счупено. Едното ми дете което се е вози на задната седалка от ляво има порезни рани на челото от счупеното стъкло. Другото се удря в твърд предмет и лявата му скула е подута и окото също. То седи в дясно на задната седалка. Извадили сме медицинско. Нашата кола има само гражданска отговорност. Застрахователите казват , че не могат да покрият всички щети , защото нямаме автокоско. Аз знам , че когато се отворят и двата предни аербека се праща пълна щета. Искам да попита какво трябва да направим ,ако не сме доволни от оценката?
Съжаляваме за инцидентът. Именно ниската цена на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е основна причина застрахователните компании да реализират загуба по този вид застраховка. Това само по себе си е причина за ниски обезщетения, които биват изплащани. Поради тази причина повечето водачи на МПС успоредно със задължителната „ГО” сключват и доброволна имуществена застраховка „Авто – каско”. Тя осигурява едно допълнително покритие срещу определени рискове, в зависимост от клаузата на застраховката.

В застраховането частта от обезщетението, с която застрахования участва се нарича самозастраховане или франшиза. Това на практика означава по-ниско изплатено обезщетение. В Глава 13 от Кодекс за застраховането се регламентира организацията на дейността по уреждане на застрахователни претенции. Според него правилата и процедурите при уреждане на претенции,  както и определянето размера на обезщетението се извършва съобразно приети вътрешни правила на компанията. Застраховката, по която завеждате щета обаче е ГО, поради което се прилага Наредба за задължителното застраховане. Според чл.13 (2) „При частични вреди или при пълно унищожаване на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на увреденото имущество. Действителната стойност на увреденото имущество се определя от експертна комисия и не може да бъде по-голяма от пазарната му стойност към деня на настъпването на събитието.”. Действителната стойност представлява стойността на нанесените вреди не към моментът на застраховане, а към настоящият момент. Размера на обезщетението се определя от комисия на застрахователя. Тотална загуба на МПС е когато разходите за възстановяване на повредите превишават 80% от застрахователната сума. Това обаче е някак си неприложимо при з-ка „ГО”, тъй като при нея не съществува реално точно определена ЗС, а лимити на отговорност.

От своя страна според чл. 15. (1) Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава увредените лица от правото да искат обезщетението да бъде определено по съдебен ред. Преди да предприемете такава стъпка обаче Ви съветваме да подадете Жалба към застрахователната компания, в която да изложите възраженията си. Начинът и редът на нейното подаване също се определя според приетите Вътрешни правила на застрахователната компания.

Надяваме се, че сме отговорили на въпросът Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
При настъпило ПТП при което аз съм пострадал (лявостояща кола на нерегулирано кръстовище не спази предимството ми ) имам издаден акт от КАТ . Имам сключена застраховка "АВТОКАСКО" , обявих го на моя застраховател и той ще дойде на оглед след 2 дни , но до колкото разбрах трябва да предявя отделно иск по застраховка "Гражданска отговорност " , която е сключил виновният водач така ли е и ако да как да го направя тъй като не обърнах внимание в коя компания е сключил гражданската си отговорност . Благодаря
Имате право да предявите искане за изплащане на обезщетение към застрахователната компания по з-ка „ГО” на виновния водач. Ако той е имал сключена задължителна застраховка в издадения Протокол за ПТП от КАТ трябва да е записана застрахователната компания на другия водач, както и номера на полицата му и датата на валидност. По този начин имате възможност да се обърнете директно към Ликвидационния център на застрахователната компания на виновния участник. Във връзка със завеждането на щети и уреждане на претенции всяка застрахователна компания определя Вътрешни правила. При завеждане на щетите отделно по АК и ГО е напълно възможно някоя от компаниите да ограничи размера на обезщетението, тъй като при завеждане на щета по ГО в бланката, изготвена по образец на застрахователя обикновено съществува поле, в което ако е получено обезщетение от друга застрахователна компания, трябва да обявите това обстоятелство. Това в някаква степен възпрепятства прекомерното нарастване на дължимите от застрахователите обезщетения, но не изключва възможността да бъдат получени обезщетения и по двете застраховки. Ако желаете да получите повече информация за това как се процедира в случай на ПТП при сключени з-ки ГО и АК, може да намерите като отворите този линк.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, При настъпило ПТП при което е виновен другия участник в ПТП-то. Накратко: Водач на тир реши да се престрои в дясна лента от лява, като изобщо не се съобрази с факта, че дясната лента е заета от моето превозно средство(лек автомобил). След настъпилия сблъсък почти цялата лява част на автомобила ми от предната врата назад е силно деформирана. Дошлите на мястото представители на КАТ, установиха вина в действията на водача на тира, за което му беше съставен акт. Пострадали няма, само материални щети. Автомобила ми е застрахован с "гражданска отговорност" и "автокаско". Какво бихте ме посъветвали да изисквам от застрахователя? Ако застрахователя откаже да покрие щетите на 100%, имам ли възможност да изисквам разликата да бъде заплатена от виновното за ПТП лице или от неговия застраховател? Имам ли право да предявявам искове за неимущественни вреди? Поздрави, Тишо
Съжаляваме за инцидентът. При така създалата се ситуация Вие имате право да получите обезщетение по застраховка „ГО”. За да получите обезщетения е необходимо да предявите иск за изплащане на обезщетения трябва да посетите Ликвидационния център на застрахователната компания, в която има сключена застраховка виновния за събитието. При наличие на документи, удостоверяващи настъпването на събитието – Протокол за ПТП, издаден от служителите на КАТ ще може да заведете щетите си безпроблемно. В коя точно застрахователна компания е сключило виновния за инцидента водач на МПС, може да проверите в съставения Протокол за ПТП. В него е записано наименованието на компанията, номера на полицата и нейната валидност. Завеждането на щети в тази компания не Ви лишава от правото да заведете щети и по доброволната застраховка „Авто каско”. При завеждане на щети по АК обаче трябва да уведомите застрахователната си компания за това, че сте завели същите щети и по з-ка „ГО” на виновния водач. Също така обикновено се задължавате при получаване на обезщетения да уведомите за това обстоятелство, което в крайна сметка ограничава в някаква степен прекомерното нарастване на изплатените обезщетения по едни и същи щети. Ако желаете да научите повече за това как се процедира при наличие на ПТП и сключена з-ка „АК” И „ГО” може да намерите като отворите този линк.

По отношение на това дали имате право да предявявате претенции за изплащане на неимуществени щети, ако такива няма, не е възможно. Неимуществените щети са например счупване на крак, ръка и други телесни наранявания на водача. Първоначално споменавате, че има само материални щети, което изключва изплащане на нематериални щети от страна на застрахователя. Не може да се заплатят щети, които не са възникнали.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Искам да попитам след претърпяно ПТП от моя страна , КАТ дойде и написа акт на виновния , а на мен протокол . След това отидох до застрахователя му "ЛЕВ-ИНС" да си пусна документите , мина огледа . След месец и половина получих обезщетение в рамките на 130лв , което си е смешно като се има в предвид , че превозното средство е мотор и частите са му просто много над тази сума . По моя сметка за две от частите който не могат да се ремонтират поради естеството си -спирачен диск и степенка на която се държи спирачката , сумата надвишава 800лв , да не говоря за работата и боядисването/500лв/ . Та въпроса ми е как да постъпя да заведа дело директно , или да пусна жалба към застрахователя/от написаното по горе това също мога да го направя/ за по-голямо обезщетение . А мога ли на базата на запитване за цените от официалните вносители на частите да искам увеличаване на обезщетението или трябва след като съм ги закупил да искам такова ?
При положение, че не сте доволен от размерът на полученото обезщетение Вие може да използвате услугите на вещо лице за своя сметка, което да извърши отново оглед и да определи размерът на настъпилите материални щети. Този допълнителен оглед задължително следва да се реализира преди предприемане на ремонт на увреденото МПС и закупуването на авто-части. Когато има различия в двете оценки и не се стигне до споразумение, се избира трето вещо лице от двете страни, като разноските за него се поделят. Неговото заключение е окончателно. При непостигане на съгласие, случаят се отнася в съда от неудовлетворената страна. Тези обстоятелства са посочени във Вътрешните правила на застрахователната компания (Раздел Оглед и оценка на причинените вреди), който не могат да противоречат на нормативната уредба. Ако след оценката на другите вещи лица бъде установено, че изплатените Ви обезщетения са в недостатъчен размер имате право да заведете граждански иск за парично обезщетение в качеството си на ищец.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Ситуацията е следната: При изпреварване пукам предна гума и при занасянето на колата се удрям странично в изпреварваната кола, при което и двете коли се обръщат по таван. На другия шофьор му е счупен крака и сега се договаряме с него какво да правим точно. Въпросът ми е за щетите по моята кола неговата застраховка поема ли отговорност за щетите по моята кола. Ако полицията прецени, че причината е спуканата гума,ще ми изплатят ли нещо от застраховката или винаги трябва да има някои виновен в ПТП ?? Евентуално, ако полицията прецени мен за виновен предполагам от застраховката не мога да получа нищо? ПС: Нямам автокаско.
Задължителната застраховка „ГО” на автомобилистите служи за възмездяване на щети, причинени на трети лица, което означава, че застрахователната компания на виновния за инцидента водач изплаща обезщетение на пострадалия водач. При положение, че се докаже, че и двамата водачи имат вина за ПТП-то евентуално застрахователните компании ще си прихванат част от размера на щетите, като Вашата компания ще заплати половината от щетите по другият автомобил и обратното. Това разбира се определят самите застрахователни компании. Във всички случаи Ви съветваме да посетите застрахователните компании, в които имате сключена задължителна застраховка, които най-добре ще Ви информират за процедурата в този случай.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, направих инцидент при който имаше пострадал човек. Всички имуществени претенции са уредени. За неимуществени вреди присъдиха на пострадалия 40 000 лв плюс лихвите. Той обаче обжалва на втора инстанция. Без аз да съм уведомен с решението на съда след обжалването обезщетението е увеличено на 50 000лв плюс лихви - съдията е издал изпълнителен лист към мен. Т.е. те изобщо не са предявили претенциите си към застрахователя ми по ГО. Без да ме уведоми съдия изпълнител е запорирал сметките и заплатата ми. Връчиха ми уведомително писмо 2 дни по-късно. Какво трябва да предпвиема сега? Гражданската ми отговорност е валидна, веднага след произшествието се обадих на телефона показан на полицата и на другия ден пуснах писмено уведомление. Нямах алкохол и т.н. Пострадалият обаче изобщо не си е предявил претенциите към моят застраховател. При наличието на съдебен опис и т.н. дали застраховката ще покрие напълно сумата отредена от съда?
Съжаляваме за случилото се. Първоначално бихме желали да уточним, че пострадалият или неговото семейство има правото да се обърне директно към Вас (чрез съда) за възмездяване на причинените имуществени и неимуществени вреди. Това означава, че застрахования по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите не предпазва застрахованото лице от завеждане на съдебни искове срещу него при причиняване на щети. Целта на тази застраховка е застрахователната компания да възмезди чрез изплащане на обезщетения увреденото лице. Изплащането на обезщетения от компанията обаче не освобождава от отговорност виновният водач, тъй като той е нарушил Закон за движение по пътищата, в следствие, на което е причинил щети на трети лица. В миналото сме споменавали, че завеждането на съдебен иск срещу виновния водач не е невъзможно, но по-рядко се случва, ако щетите са само материални и при това в малък размер. Телесните повреди се определят от съда или от комисия на застрахователната компания (във Вашия случай от съда). Повече информация по темата може да намерите като отворите този линк. Също така според НК причиняването на средна или тежка телесна повреда, смърт и/ или значителни имуществени вреди представлява престъпление от общ характер. Според чл. 273.(1)  от КЗ „при смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.”. Това, което бихме Ви посъветвали в случая е да се опитате да поискате привличане в процеса на застрахователната компания, в която имате сключена задължителна застраховка. Вие сте изпълнили задължението си към застрахователната компания да сигнализирате за настъпилото събитие. Наред с това обаче сте задължен да уведомите компанията и за заведените срещу Вас искове относно гражданската Ви отговорност. Това е споменато в чл.224 (1) от КЗ, който гласи следното „Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да съобщава на застрахователя обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил.”. При предявен иск от увредения застрахованият е длъжен да иска привличане на застрахователя в процеса, когато това е допустимо от закона (ал. 2). Когато застрахователя е привлечен в процеса той заплаща до размера на лимитите на отговорност по застраховката и разноските по делата, водени срещу застрахования. При всички положения обаче най-адекватната помощ, която може да Ви бъде оказана в случая е от адвокат, специализирал в областта на застрахователното право. Имайки в предвид големият размер на присъдените обезщетения във Ваш интерес би било да се обърнете към услугите на такъв.

Все пак се надяваме, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, при ПТП с челен удар, автомобилът ми пострада сериозно, виновен е другият водач. Обезщетението, което трябва да получа по гражданска отговорност е изключително ниско. Имам ли право да възразявам срещу това обезщетение и въобще ако го направя ще има ли ефект.
Съжаляваме за инцидента. Методиката за определяне размера на щетите по задължителната застраховка се извършва посредством процедури, посочени в Наредба 24 за задължителното застраховане. Според чл.13 (2) „При частични вреди или при пълно унищожаване на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на увреденото имущество. Действителната стойност на увреденото имущество се определя от експертна комисия и не може да бъде по-голяма от пазарната му стойност към деня на настъпването на събитието.”. Действителната стойност представлява стойността на нанесените вреди не към моментът на застраховане, а към настоящият момент. Размера на обезщетението се определя от комисия на застрахователя.

В качеството си на потърпевшо лице Вие може да поискате възмездяване директно от виновното лице или директно от неговата застрахователна компания. В случай, че искането Ви за обезщетение в уважено, но не в пълен размер, това не винаги означава, че действията на застрахователя са законосъобразни. Това от своя страна налага да се обърнете към адвокат, който ще Ви информира за правата и размера на полагащото се обезщетение.

В същото време безплатна правна помощ може да получите като се обърнете към Българска Асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи на интернет адрес: www.bazk.org.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Съжаляваме за инцидента. При настъпване на ПТП потърпевшите лица е необходимо да получат, съставения протокол за ПТП от органите на КАТ. След това следва да се установи вината на участниците. Това става или чрез образуване на дознание /при средна, тежка телесна повреда или смърт/ или чрез издаване на наказателно постановление. След установяване на вината на виновния водач, пострадалите лица имат право на обезщетение от гражданската отговорност на неговия автомобил. Това означава, че Вие като пострадало лице имате право да получите обезщетение от застрахователната компания, в която е сключена задължителната застраховка на виновния за инцидента водач. Гаранционният фонд изплаща обезщетения, когато причинителя на инцидента не е известен или виновния водач не е имал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Доказването на уврежданията стават с медицински документи – епикризи, рецепти, болнични листове, анамнези, заключения, протоколи на медицински комисии, решения на ТЕЛК и други документи. Възможно е да се претендира и обезщетение за пропуснати ползи в резултат на настъпилото увреждане при пътно-транспортно произшествие. Необходимите документи, които трябва да бъдат представени на застрахователната компания по линия на задължителната застраховка и при наличие на телесни повреди са посочени в Наредба 24 за задължителното застраховане (чл.17). Според същата тази наредба при наличие на телесни увреждания обезщетението се определя от застрахователната експертна комисия на застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.

При всички случаи размера на обезщетението, на което имате право за възмездяване на причинените неимуществени щети зависи от определената телесна повреда. Според Наказателния кодекс Раздел 2 са дадени определения за тежка, средна и лека телесна повреда. Според кодекса чл.129 (2) „Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.”. Ако крайникът е счупен, но загубването на движението е временно, повредата, която имате най-вероятно се счита за средна телесна повреда. Тежка телесна повреда е ако е налице загуба или осакатяване на крак или ръка. Причиняването на средна телесна повреда се наказва с лишаване от свобода до пет години, според чл.129 (1).

Повече информация по темата може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте! Пострадал съм от ПТП, в което получих /според вещи лица/ две средни телесни повреди. Делото по случая приключи и виновен бе изкаран /макар да не бе така/ шофьора на превозното средство в което се намирах, въпреки че бяхме блъснати от пиян шофьор. Сега ми казаха да си поискам обезщетението при застрахователя на шофьора в превозното средство, в което съм бил, но когато отидох там ми връчиха бял лист да обясня в "свободен текст" какво точно се е случило и какъв размер на обезщетение искам. Притеснява ме именно факта, че там има десетки служители грижещи се именно да получа най-ниското възможно обезщетение и от развитието на случая до тук и от тук натам. Доколкото разбирам поради недобросъвестни /или надценени и неспособни/ адвокати застрахователите не са били въвлечени в съдебните производства на пияният шофьор и сега могат да откажат изплащането на обезщетение. Адвокати споменаха нещо за гаранционен фонд? Каква сума бих могъл да поискам от застрахователя при медицински разходи в рамките на 1000 лв. и загубена трудоспособност за 3+ месеца плюс 5 счупени ребра, счупена дясна клавикула, разкъсан клепач и скула и комоцио вследствие на около половин час в безсъзнание веднага след инцидента. Благодаря за информацията предварително!
при валидна застраховка ми се троши задна греда на колата при скорост 100км на магистралата покрива ли разходи по ремонта
Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” служи за възмездяване и покриване, както на имуществени, така и на неимуществени щети. При сключване на застраховката Вашият застраховател се задължава срещу сумата заплатена от Вас по полицата да изплаща суми и обезщетения дори и при ВИНОВНО ПРИЧИНЕНИ ОТ ВАС щети  на трети лица. За да заплати застрахователната компания обезщетения по задължителната застраховка следва е налице вина на водача, вследствие на което да са налице материални и/или нематериални щети на трети лица. Тази застраховка не покрива рискът от техническа неизправност на автомобила.

По отношение на доброволната застраховка „Авто – каско” това може да е предвидено като покрит по полицата риск, но не е масова практика като цяло и обикновено съществува изискване възрастта на автомобила да не надхвърля определен брой години, или пък да не надвишава определен пробег на автомобила. Също така обикновено самата застрахователна компания, ако предлага такова покритие има списък, в който са изброени онези части от автомобила, при чиято повреда се изплаща обезщетение.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
100%
Имам "Гражданска отговорност", но нямам "Автокаско". Пукнах предно стъкло от излетяло камъче на пътя. Застрахователят ми трябва ли да заплати подмяната на стъклото?
За да бъде изплатено обезщетение по задължителната застраховка „Гражданска отговорност„ на автомобилистите трябва да са налице виновно причинени щети, поради небрежност или непредпазливост от страна на застрахования. Застраховката, която сте сключил Ви застрахова в случай, че Вие като водач причините такива вреди на трети лица. По този вид застраховка Вие бихте могъл да поискате обезщетение, в случай, че друг водач и по негова вина възникне ПТП, като тази сума трябва да бъде поискана от застрахователя, в която виновния е сключил застраховка. Тези особености по този вид застраховка всъщност означават, че застрахователната компания,в която е сключена застраховката няма да изплати обезщетение, защото не представлява покрит риск. Именно поради тази причина водачите с цел максимална защита сключват застраховка „Авто-каско”, която покрива тези рискове.

Надяваме се, че сме отговорили на запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Пострадах при ПТП-пешеходка на тротоар.Лека телесна повреда.След проведено лечение предявих иск към застрахователната агенция където е гражданската отговорност на водача и виновника за ПТП-то.В ЗА чакат протокол за наложено административно наказание от СДВР Пътна полиция.От там съответно е издадено постановление но виновното лице не се явило в КАТ за да го получи.Това оправдание ли е на ЗА да бави придвижването на преписката за изплащане на обезщетение. Ако виновника не се появи никога да го получи -какво става.
Както вече сами сте се убедили начинът, по който функционират държавните институции е доста тромав и изискващ време. Практиката показва, че в някои случай се чака около - месеца, преди да бъде получено наказателното постановление. Процедурата по издаване и връчване на НП е уредена основно в ЗАНН. Съгласно Чл. 58 (1) гласи „Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение”. Чл. 58 (2) „Когато нарушителят или поискалия обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новия му адрес е неизвестен, наказващия орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването”. Този текст на практика оправомощава наказващия орган да извърши и т.нар. „връчване чрез отбелязване”, което на практика позволява НП да влезне в сила и да подлежи на принудително изпълнение по реда на ДОПК и без реално да е било връчено.

За съжаление не успяхме да сме максимално полезни, тъй като темата е извън компетенциите ни. За повече информация Ви съветваме да се обърнете към Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи на адрес: www.bazk.org.

Желаем Ви успех!

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам при ПТП изплаща ли се обезщетение от застраховка "Гражданска отговорност" на потърпевшите,ако водачът на МПС е причинил смърт след употреба на алкохол?
В случай, че виновния за инцидента водач е употребил алкохол над законната норма на алкохол в кръвта, вследствие на което е причнил смърт застрахователната компания изплаща обезщетение на близките на починалия. След това обаче тя отправя т.нар. ''регресен иск'' към застрахования, което означава, че тя завежда дело в съда до размера на заплатните застрахователни обезщетения на пострадалие. Това е един от случаите, в които застрахователната компания е в правото си да поиска заплатените от нея обезщетения на пострадалия когато са възникнали определени обстоятелства. При ПТП на водач в нетрезво състояние се счита, че са налице умишлени действия застрахования водач.

Случаите, в които застрахователните компании имат право да заведат регресен иск по задължителната застраховка са посочени в Кодекс за застраховането – чл.227 .

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте имам гражданска отговорност както си карах изфръкна камъче от гумата на колата пред мене и ми удари стъклото и се счупи.Искам да попитам дали застраховката ще ми го поеме и къде да отида пред застрахователя ли сама или със шофьора на колата пред мен благодаря предварително.
Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” служи за възмездяване и покриване, както на имуществени, така и на неимуществени щети. При сключване на застраховката Вашият застраховател се задължава срещу сумата заплатена от Вас по полицата да изплаща суми и обезщетения дори и при ВИНОВНО ПРИЧИНЕНИ ОТ ВАС щети  на трети лица. Това не е вид имуществена застраховка на автомобила, за да може да заведете възникнали щети. Вашият застраховател ще дължи обезщетение по задължителната застраховка, в случай че причините щети на трети лица. За да бъдете възмезден във Вашия случай следва да имате сключена доброволна застраховка „Авто-каско”, която е продължение на задължителната и осигурява допълнително покритие.
Водачът, който се е придвижвал преди Вас също няма вина за случилото се, за да поискате обезщетение от неговата застрахователна компания.

Това ни е мнението, въпреки, че не сме специалисти в изплащането на застрахователни обезщетения, а изказваме мнение в случая.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Наличието на алкохол в кръвта над допустимата от закона норма е повод застрахователната компания, в която сте сключили задължителна застраховка да отправи регрес към Вас.  Застрахователната компания е в правото си да поиска заплатените от нея обезщетения на пострадалия когато са възникнали определени обстоятелства. Това право се нарича регресен или регресен иск. Такива са случите на ползването на неизправно МПС, умишлено причинено ПТП, шофиране в нетрезво състояние (над законната норма на алкохол в кръвта), употреба на всякакви упойващи вещества, ПТП в резултат на извършване на престъпление и т.н. За да отправи регресен иск компанията следва да е налице вина и умишлено действие от страна на виновния водач. Случаите, в които застрахователните компании имат право да заведат регресен иск по задължителната застраховка са посочени в Кодекс за застраховането – чл.227. В тези случаи компанията изплаща обезщетения на пострадалия, след което иска същите тези суми от застрахования водач, виновен за инцидента. Повече информация по тази тема може да прочетете тук.

Относно другата част от запитването Ви, доколкото ни е известно може да обжалвате размера на сумите, които трябва да заплатите. Дали обаче това е така би могъл да Ви консултира адвокат, към какъвто Ви съветваме да се обърнете.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте имам гражданска отговорност и ще ви разкажа моят случай.Преди 2 години и повече карах пиян с 1.6 промила алкохол ударих спряла кола ,доиде кат и написа протокол който до ден днешен не съм видял.Държавата ме осъди понесох си последствията. В този ред на мисля преди няколко дни застрахователната компаниа ми изпрати регресен иск в който пише 4е трябва да заплатя сумата от 4 601 лева до 15 дневен срок. Спомням си че колата която ударих (сеат леон) имаше следните щети: задна дясна врата,заден десен калник,малко от задната броня и това е ! искам да попитам как мога да видя този протокол от кат и снимките от пострадалия автомобил ,защото съм напълно убеден 4е щетите неотговарят на сумата която искат застрахователите и как е възможно близо 3 години застрахователите да неме информират за това ???!НЕ казвам че нетрябва да изплата щетите на пострадалият автомобил , но сумата която искат е нелепа !
Здравейте.

Застрахователната компания е в правото си да поиска заплатените от нея обезщетения на пострадалия когато са възникнали определени обстоятелства. Това право се нарича регресен или регресен иск. Такива са случите на ползването на неизправно МПС, умишлено причинено ПТП, шофиране в нетрезво състояние (над законната норма на алкохол в кръвта), употреба на всякакви упойващи вещества, ПТП в резултат на извършване на престъпление и т.н. За да отправи регресен иск компанията следва да е налице вина и умишлено действие от страна на виновния водач.

Случаите, в които застрахователните компании имат право да заведат регресен иск по задължителната застраховка са посочени в Кодекс за застраховането – чл.227. Повече информация по темата може да прочетете тук.

Начин, по който бихте могли да се информирате за размера на щетите, които сте причинили е като поискате от застрахователната компания, в която е била сключена застраховката описанието на щетите, както и снимков материал, които изготвят експертите на компанията. Не бихме могли обаче да коментираме дали ще Ви бъде предоставен такъв.

Също така причина да не сте получили уведомление, че сте осъден най-верояно е обстоятелството, че уведомленията и призовките биха могли да бъдат връчвани по различни начини. Такъв би могъл да е чрез залепяне на пощенската кутия например. Друга причина би могла да е несъответствие на постоянния Ви адрес с настоящия такъв.
Практиката показва, че неполучаването на уведомленията, както и последствията от това са за сметка на осъдения.

За повече информация, както и за възможността да обжалвате размера на присъдените суми Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Случи ми се следното. Автомобилът ми пострада докато беше паркиран в близост до блока, в който живея. Има сериозни щети. Оказа се, че автомобила с, които е било извършено произшествието е бил откраднат, но има гражданка отговорност. По стечение на обстоятелствата моята гражданска отговорност беше изтекла с два дни, но изтекла. Полицаите от КАТ отказаха да ми дадат протокол от ПТП увериха ме, че мога да получа такъв само ако представя валидна гражданска отговорност. Въпросите са ми следните: Подлежа ли на някаква санкция поради факта, че съм нямал валидна ГО към момента на ПТП-то въпреки, че не съм шофирал тогава? Мога ли да претендирам за обезщетение от застрахователя на виновното лице при положение, че моята ГО е изтекла и че по време на деянието автомобила не е каран от неговия собственик. Благодаря предварително!
Здравейте.

Въпреки, че автомобила, с който е станал инцидентът е бил откраднат, това не е предпоставка да Ви бъде отказано изплащане на обезщетение. Вие като потърпевшо лице следва да се обърнете към застрахователната компания, в която е имал сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите виновния за инцидента водач. От друга страна след като заплати на Вас обезщетение компанията е в пълното си право да оправи регресен иск към водача е извършил престъпление.

Дори и като потърпевшо лице Вие също сте длъжен да имате валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Наличието на тази застраховка се отбелязва в протокола, който органите на реда съставят. В същото време последствията от липсата на валидна задължителна застраховка са следните:
1.    Съгласно Чл.171 от Закон за движението по пътищата се отнема временно свидетелството за управление на МПС;
2.    Временно спиране на МПС от движение до сключване на застраховката
3.    Съгласно Чл.315 (1) от КЗ лицето се наказва с глоба от 400 до 600 лв. – за физическо лице и имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. – за юридическо лице. При повторни нарушение наказанието е от 2000 лв. – за физически лица и 10 000 лв. – за юридически.

Обикновено органите на реда предоставят възможност на водача без застраховка да я представи в рамките на няколко дни, както са Ви информирали в случая. По този начин се доказва, че застраховката не е в момента във водача, а не че е  изтекла.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Какво се случи всъщност след това. Сключих гражданска отговорност, и по указания на полицая дошъл на произшествието я представих в КАТ, за да ми дадат протокола от ПТП-то. Служителките ми отговориха, че не могат да ми го дадат понеже към датата на произшествието не съм имал валидна гражданска отговорност. Не знам на какво основание отказаха? Съответно сега не мога да търся никакво обезщетение. Не ме глобиха поне. Междувременно бракувах колата и я отписах в КАТ и данъчното. Предполагам и да е имало начин да получа протокола вече не мога да търся никакво обезщетение? Какво е вашето мнение. Благодаря предварително!
Здравейте отново.

За да получите протокола си за ПТП, който е нужно да представите в застрахователната компания на виновния водач е нужно към датата на настъпване на събитието да сте имали валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Валидна застраховка означава не такава сключена след датата на инцидента, а такава, с дата на сключване задължително преди тази дата.  Въпреки, че не сте виновен за инцидента сте длъжен като водач на МПС да притежавате застраховка „Гражданска отговорност”.От друга страна липсата на официален документ, доказващ настъпване на събитието се изисква задължително от застрахователя при завеждане на иск за изплащане на обезщетение. Липсата на този документ от своя страна е предпоставка за отказ от изплащане на обезщетение.

Това, което бихме могли да Ви посъветваме е да посетите офис на застрахователната компания, към която е сключена застраховката, за да се запознаете с процедурите при завеждане на искове за изплащане на щети. Въпреки това оставаме скептично настроени, че такива ще бъдат изплатени без представяне на нужния документ, споменат по-горе.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Пострадах при ПТП и съм със счупена китка на дясна ръка. Вината за ПТП е моя за недаване на предимство. И двата автомобила имат валидна застраховка "Гражданска отговорност",както моя има "Застраховка на местата".Автомобилите са без застраховка "Каско". Други пострадали хора освен мен няма, а колите са за бракуване. Съставен е протокол от КАТ за ПТП-то. Имам ли право на обезщетение, както за мен, така и за автомобила? Предварително ВИ благодаря!
Здравейте,

При наличие на доказано виновно поведение на участник в ПТП застрахователят му по застраховка "Гражданска отговорност" следва да покрие вредите, нанесени от него при въпросното ПТП. Колкото до размера на застрахователното обезщетение за неимуществени вреди е въпрос на преценка на следните обстоятелства:
1. Каква е травмата, има ли счупвания, колко са те и на кои места (има се предвид , че колкото е по-близо до ставата едно счупване на кости, толкова е по-сложно то);
2. Какъв е периодът за възстановяване на травмите;
3. Налагала ли се е оперативна намеса и как е лекуван пострадалия;
4. Възстановен ли е напълно към датата на претендиране на обезщетението.

Понеже вината за ПТП-то е Ваша, ще важат следните правила: застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите служи за изплащане на обезщетения на трети лица (извън МПС-то на виновния за инцидента водач). Във Вашият случай тази застраховка НЕ покрива възникналите щети на лицата във Вашето МПС. Поради тази причина съществува застраховка „Злополука на лицата в МПС”, чиито предмет са здравето, живота и телесната цялост на пътниците и/или водача в МПС. Само в случай че имате валидна последната спомената от нас застраховка, можете да претендирате за обезщетение за Вашето здравословно състояние.

По отношение на това, че автомобилите към момента на ПТП-то са били без застраховка „Автокаско”, която по принцип покрива риска щети на МПС-то причинени от ПТП при сблъскване или удар помежду им, няма как да поискате обезщетение за Вашия автомобил. Такова обезщетение, обаче може да поиска водача на другия автомобил от Вашия застраховател по застраховката „Гражданска отговорност”, понеже тази застраховка покрива обезпечаването на имуществените и на неимуществените вреди и щети, причинени на трети лица от виновното за ПТП-то лице.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Имам кола която я карам само през лятото. Предната ми "Гражданска отговорност" е изтекла в края на лятото през 2010 г.. Кога съм задължен да я подновя за 2011 г. Благодаря предварително! С поздрав. Додо
Здравейте,

От собствениците на регистрирани в Р. България автомобили се изисква да имат валидна застраховка "Гражданска отговорност" за автомобила си без значение дали го използват или не. Това е логична мярка, защото винаги може да се наложи на човек да използва автомобила си, било то и само за един ден. Във вашия случай имате две възможности: Да сключите застраховка "Гражданска отговорност" възможно в най-кратък срок или да отидете в КАТ и да извадите автомобила си от движение.

От правна гледна точка - да имаш регистриран в КАТ автомобил и да не плащаш за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" е незаконно.


Надяваме се, че сме отговорили на въпроса Ви.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, От така направените Ваши коментари на поставените въпроси в мен остана един неизяснен момент, който струва ми се Вие избягвате, а именно:Според чл.13 (2)от Наредба 24 „При частични вреди или при пълно унищожаване на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на увреденото имущество. Действителната стойност на увреденото имущество се определя от експертна комисия и не може да бъде по-голяма от пазарната му стойност към деня на настъпването на събитието.”. Действителната стойност представлява стойността на нанесените вреди не към моментът на застраховане, а към настоящият момент. Размера на обезщетението се определя от комисия на застрахователя.Тука идва и неяснотата-как точно тази комисия на застрахователя определя действителната стойност на повредените части?По цени на официалния дистрибутор за България/респективно за региона/ или по "свои вътрешни"цени? По-горе Ви беше зададен въпроса когато тези цени, на дистрибутора и на застрахователя, сериозно се разминават в минус за потърпевшия, как да поискаме тяхното коригиране , при това с успех!
Здравейте,

Оценка на размера и степента на щетата (вредата). Това е най-важния етап на ликвидационната дейност. Оценката на щетата се извършва от вещо лице (специалист в дадената предметна област) на основата на описа на комисията за унищожените или повредените части и предоставените фактури и документи за извършени плащания по възстановяване на повредения обект. При писмено изразено желание от застрахования може да се извършва експертна оценка по каталожни или ценоразписни цени.

Оторизираното вещо лице контролира правилността на представената документация и изготвя експертиза по съответен образец, в срок, определен от съответното застрахователното дружество. В нея се установява размера на щетата. Достоверността на данните се удостоверява с подпис.
Оценката на размера на щетата, когато застрахованият сам ще организира възстановяването на загубите се извършва въз основа на представените фактури и друга документация за извършен ремонт на пострадалото имущество, след предварително съгласуване със застрахователя и спазване на неговите указания.

При частични щети отговорността на застрахователя се определя чрез експертна оценка на необходимите разходи за резервни части, материали, труд, бояджийски и други услуги, ДДС, транспортно-доставни и други разходи за възстановяване на имуществото във вид и състояние, което то е имало към датата на застрахователното събитие или чрез процентна обезценка. В случаите, когато застрахования обект е напълно унищожен и не подлежи на възстановяване застрахователят оценява щетата като тотална.

По отношение на въпроса Ви за искане на коригиране на действителната стойност на повредените части - можете да поискате корекция на оценката от застрахователя и в случай че отново не останете доволни последния вариант, който Ви остава е да потърсите правата си по съдебен ред.

Надяваме се, че сме били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Искам да попитам следното: Има заведен иск срешу мен, случаят е следният. Покойният ми баща извършва ПТП, в което няма пострадали а само материални щети. След смъртта му и 5 години след ПТП защо застрахователите търсят мен.
Здравейте.

Претърпелите материални вреди търсят Вас като наследник на имуществото на баща Ви. В България, ако наследниците не откажат наследство, те наследяват и задълженията на починалото лице. Не са малко случаите, в които задълженията са повече от наследеното имущество и често отказът е най-разумното решение в тази ситуация. Отказът от наследство е едностранен формален акт, с който призованият наследник изявява волята си да не приема наследството. Или с други думи казано – отказът от наследяване представлява едностранно волеизявление на наследник с цел да бъде прекратено правото му на наследяване.

Повече информация по темата може да получите след консултация с адвокат.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Здравейте, При ПТП в което аз не съм участник , пострада и моята колата , която си беше паркирана на паркинга. Имам само ГО , без каско. Утре ще заведа щета при застрахователя на виновника и очаквам сумата , която ще ми изплатят да не е достатъчна да си ремонтирам колата. Какво мога да направя , за ми възстановят колата както си беше? Мога ли заедно с щетата и да съдя виновника за ПТП-то ?
Здравейте,

Разбира се,ч е бихте могли да заведете иск срещу причинителя на щетите. В тази ситуация ще получите обезщетение от застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния водач. Ако те не са достатъчни като размер е логично да поискате остатъка от сумата от причинителя на вредите.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Дoбъp вeчep. Bъпpocът ми e cлeдния. Днec пpeтъpпяx ΠTΠ c yчacтиe нa пeшexoдeц. Πpи вpъщaнe нa зaдeн xoд бyтнax eднa жeнa. Зaĸapax я в бoлницa и извиĸax KAT. Oĸaзa ce c cпyĸaнa ĸocт нa нoca и yxлyзни paни пo лицeтo. Oт KAT ми бe cъcтaвeн aĸт пo ч.40 aл.2. oт ЗДΠ. Πитaнeтo ми e дaли Гpaждaнcĸaтa oтгoвopнocт щe пoeмe нeимyщecтвeнитe щeти (раните)нa жeнaтa и дaли и в ĸaĸъв cpoĸ тя мoжe дa пoдaдe гpaждaнcĸи иcĸ. B ĸaт ми ĸaзaxa чe нямa дa бъдe oбpaзyвaнo дocъдeбнo пpoизвoдcтвo (нa aĸтa oтcтpaни e нaпиcaнo "Oтĸaз oт дocъдeбнo пpoизвoдcтвo"). Блaгoдapя пpeдвapитeлнo.
Здравейте,

Безспорно пострадалата жена може да получи обезщетение от застрахователната компания, в която сте сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Тази застраховка покрива както имуществени, така и неимуществени вреди на пострадалия. Съгласно Наредба за задължителното застраховане:

Чл. 18. (1) Обезщетението по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се определя и изплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията по застраховката е била заведена.

Относно втората част на запитването Ви ще Ви посъветваме да се обърнете към адвокат.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Здравейте, принципен въпрос... Питането ми е провокирано, от разговори с лица, които не са имали случаи с ПТП-та и обезщетения. Пример. Имам валидна гражданска отговорност и причинявам ПТП по моя вина. Застрахователят ми трябва да изплати имуществените и неимуществени(ако има или по-скоро ако бъдат претендирани)на пострадалия, независимо от размера им, нали? Стига да са в установените лимити до 2 млн.лв, 10 млн. лв Широко разпространено мнение сред "масите" е че няма как застрахователят по гражданска отговорност да се "излъже" да изплати обезщетение в размер на хиляди левове само срещу платената от страна на виновния водач премия в размер на някакви си 200-300 лв. Затова застрахователят щял да си търси изплатените от него имуществени вреди с регрес от виновното лице. Така ли е? Ако се изобщо се случва, често явление ли е в практиката... при положение, че лицето не е употребило алкохол и наркотици, правоспособно е и автомобилът е технически изправен? Ако се случва, тогава се губи смисълът от гражданска, ако в единия случай(без гражданска)те съди потърпевшия за вредите, а в другия(с гражданска)застрахователят, за да му се възстановят направените плащания. Ако е така, какво е значението кой те съди...
Здравейте,

Правото застрахователната компания да иска от застрахования обратно платените суми се нарича „регрес“. Това, което трябва да знаете е, че това право може да бъде приложено в точно определени случаи, които ясно са посочени в Кодекс за застраховането. Taĸивa ca cлyчитe нa пoлзвaнeтo нa нeизпpaвнo MΠC, yмишлeнo пpичинeнo ΠTΠ, шoфиpaнe в нeтpeзвo cъcтoяниe (нaд зaĸoннaтa нopмa нa aлĸoxoл в ĸpъвтa), yпoтpeбa нa вcяĸaĸви yпoйвaщи вeщecтвa, ΠTΠ в peзyлтaт нa извъpшвaнe нa пpecтъплeниe и т.н. Зa дa oтпpaви peгpeceн иcĸ ĸoмпaниятa cлeдвa дa e нaлицe винa и yмишлeнo дeйcтвиe oт cтpaнa нa винoвния вoдaч. Cлyчaитe, в ĸoитo зacтpaxoвaтeлнитe ĸoмпaнии имaт пpaвo дa зaвeдaт peгpeceн иcĸ пo зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ca пocoчeни в Koдeĸc зa зacтpaxoвaнeтo – чл.433  (3), който гласи следното: „Застрахователят има право на регресен иск срещу застрахования:
3. за всичко платено на увреденото лице – в случаите, когато застрахованият причини вреда чрез негови действия или бездействия вследствие на употребата на алкохол с концентрация в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или на негов аналог.“.

На мнение сме, че ако от страна на виновния водач няма умисъл в действията и предпоставки застрахователната компания да поиска от него обратно платените суми, тези недобронамерени действия лесно биха се установили при един съдебен процес. Ако трябва да дадем някаква препоръка и съвет при възникване на такива случаи е застрахованите лица да си търсят правата в съда. В тези препоръчваме задължително консултация с адвокат, специализирал в областта за застрахователното право.

За съжаление нямаме наблюдения относно това дали е честа практика, тъй като не сме получавали такива сигнали на пострадали лица. Тези нелоялни практики биха уронили престижа на всяка една застрахователна компания. Считаме, че негативните последици за компанията в дългосрочен план ще са значително по-негативни, отколкото парите, които тя спестява.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Здравейте искам да попитам следното: Март месец претърпях леко ПТП не бях виновен аз . Написахме двустранен протокол,аз отидох в неговата застрахователна компания на оглед, всичко беше наред описаха щетите, но сега след 3 месеца нямам обезщетение. Днес ходих до лев инс(неговата компания) и ми казаха ,че той не се е явил и ,а това не нямало как да ми платят. Въпроса ми е мога ли да направя нещо, за да ми платят
Здравейте,

Според Наредба 24 за задължителното застраховане и по-конкретно Чл. 8. „При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени вреди на трети лица, застрахованият е длъжен в 7-дневен срок писмено да уведоми застрахователя за събитието, както и да изпълни задълженията си по чл. 270 от Кодекса за застраховането. Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице.“.

Според разпоредбите на тази наредба наистина съществува изискване за уведомяване на застрахователната компания. Само, че има една малка подробност и тя е, че уведомяването може да бъде извършено и от увреденото лице. Според нас при (без да сме специалисти в уреждането на претенции или пък адвокати) застрахователната компания неправомерно е отказала да бъде изплатено обезщетение. За повече информация и разрешаване на казусът се обърнете към адвокат, който би могъл най-добре да Ви посъветва как да процедирате оттук нататък.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Здравейте! Сградата, в която работя има подземен паркинг. Той се използва предимно за хранителен магазин, намиращ се в същата сграда, както и други обекти в сградата. След работа открих колата си ударена в преданта лява част (счупен мигач, броня и т.н.) Но както можете да предположите няма телефон за контакт от извършителя, нито има охранителни камери в обекта. Въпроса ми е има ли нещо, което бих могъл да направя в случая? Благодаря предварително за вниманието и отделеното време.
Здравейте , ситуацията е следната! При ПТП за което аз съм виновен , поради неспазване на дистанция , не съм употребявал алкохол и съм абсолютно редовен водач!Другия водач отказва двустранен протокол, следователно ми е състален акт! Моето ЗД изплаща сума на водача на ударената от мен кола! По-късно получавам писмо от ЗД , че трябва да възстановя сумата която е изплатило на другия водач! Та въпроса ми е на какво основание е решено това?
Здравейте,

Бихте могли да опитате да заведете щетата в Гаранционния фонд. Heгoвитe фyнĸции ce cвeждaт нaй-oбщo дo изплaщaнe нa cyми и oбeзщeтeния пo линия нa зaдължитeлнитe зacтpaxoвĸи „Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт”. Cpeдcтвaтa oт Гapaнциoнния фoнд ce cъбиpaт oт зaдължитeлнитe внocĸи нa зacтpaxoвaтeлнитe ĸoмпaнии, глoби, caнĸции и дp. Фoндът изплaщa oбeзщeтeния ĸaĸтo зa имyщecтвeни, тaĸa и зa нeимyщecтвeни щeти, нo caмo, ĸoгaтo пpичинитeлят нe мoжe дa бъдe ycтaнoвeн или нe e имaл cĸлючeнa зacтpaxoвĸa „Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт”. Πpeзyмпциятa тyĸ e, чe пocтpaдaлитe тpябвa дa бъдaт възмeздeни зa пpичинeнитe им щeти. Toвa, ĸoeтo зacлyжaвa ocoбeнo внимaниe e, чe cлeд изплaщaнeтo нa cyмитe нa пocтpaдaлитe лицa, фoндът вcтъпвa в пpaвaтa нa yвpeдeнoтo лицe дo paзмepa нa изплaтeнитe oт нeгo cyми.

Завеждайки щетата е нужно да представите документи, доказващи настъпването на събитието и др. Списъкът с документи може да намерите на интернет страницата на Фонда или на този линк.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Здравейте,

Има определени събития, при настъпването на които зacтpaxoвaтeлнaтa ĸoмпaния e в пpaвoтo cи дa пoиcĸa зaплaтeнитe oт нeя oбeзщeтeния нa пocтpaдaли. Toвa пpaвo ce нapичa peгpec или peгpeceн иcĸ. Taĸивa ca cлyчитe нa пoлзвaнeтo нa нeизпpaвнo MΠC, yмишлeнo пpичинeнo ΠTΠ, шoфиpaнe в нeтpeзвo cъcтoяниe (нaд зaĸoннaтa нopмa нa aлĸoxoл в ĸpъвтa), yпoтpeбa нa вcяĸaĸви yпoйвaщи вeщecтвa, ΠTΠ в peзyлтaт нa извъpшвaнe нa пpecтъплeниe и т.н. Зa дa oтпpaви peгpeceн иcĸ ĸoмпaниятa cлeдвa дa e нaлицe винa и yмишлeнo дeйcтвиe oт cтpaнa нa винoвния вoдaч. Peгpeceн иcĸ дo paзмepa нa изплaтeни oбeзщeтeния нa пocтpaдaлия мoжe дa бъдe пpeдявeн и ĸoгaтo вoдaчът нe e имaл cĸлючeнa зaдължитeлнa зacтpaxoвĸa „Гpaждaнcĸa oтгoвopнocт”. B тoзи cлyчaй пocтpaдaлoтo лицe имa пpaвoтo дa пoиcĸa изплaщaнe нa oбeзщeтeниe ĸъм ĸoятo и дa e зacтpaxoвaтeлнa ĸoмпaния или пъĸ диpeĸтнo ĸъм Гapaнциoнния фoнд. Cлeд тoвa ĸoмпaниятa или Фoндът oтпpaвят peгpeceн иcĸ дo paзмepa нa изплaтeнитe cyми ĸъм винoвнoтo лицe.

Cлyчaитe, в ĸoитo зacтpaxoвaтeлнитe ĸoмпaнии имaт пpaвo дa зaвeдaт peгpeceн иcĸ ca пocoчeни в Koдeĸc зa зacтpaxoвaнeтo – чл.501 (1) от Кодекс за застраховането. Прочетете ги внимателно и ако считате, че компанията без основание е завела иска към Вас е най-добре да потърсите услугите на адвокат.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.