При опис на вещи от съдия изпълнител могат ли да бъдат описани вещи собственост на съпруга или майката на длъжника?