Здравейте,

Понякога, когато се правят трансакции се получава известно забавяне. Това, че в системата на БОРИКА е отразено излъченото плащане не означава, че сумата е получена автоматично по сметката на получателя. Системите за междубанкови разплащания работят с определен лаг във времето, защото например нашата система БИСЕРА излъчва плащания 2 пъти дневно, което означава, че ако има наредено плащане в края на деня, то би се „видяло” в сметката на получателя на следващия ден. За разлика от нея системата РИНГС излъчва плащания в реално време. Допълнително забавяне може да има, ако до достигане на сумата до сметката на получателя трябва да се премине през още 1 или повече банки. Тук има значение дали Вашата банка има кореспондентски отношения с банката получател (дали има открита кореспондентска сметка в банката получател). Ако няма такива се налага въпросното преминаване през 1 или повече банки, които се намират в кореспондентски отношения до достигането на сумата до сметката по която е наредена. Това, естествено, забавя превода и от момента на излъчването на плащането до момента на реалното виждане може да мине повече време, в случая 2 дни. Това не бива да Ви притеснява, защото това не е необичайно за банковите разплащания. Ако след това нямате проблеми с получаването на поръчката, значи плащането е било осъществено и няма поводи за притеснения.

Що се отнася до посредника в един такъв процес, всъщност БОРИКА е посредникът. На територията на Р България тя събира и систематизира информацията за всички междубанкови плащания с банкови карти, издадени от местни банки. БОРИКА посредничи при извършването на сетълмент в RINGS на плащанията на територията на страната с банкови карти, издадени от местни банки. При международни разплащания своеобразен посредник е банката или банките, за които вече стана дума по-горе.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздарви,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ