Притежавам акции на грандхотел Варна от първата емисия през 1993 година. Имат ли някаква стойност тези акции сега и търгуват ли се някъде?


2 гласа6751 прочитания

Притежавам акции на грандхотел Варна от първата емисия през 1993 година. Имат ли някаква стойност тези акции сега и търгуват ли се някъде?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Да, в момента дружеството се търгува на фондовата борса. Към 08.05.2008 г. една акция струва средно 10.94 лв. ежедневно можете да следите цените на акциите тук.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Нaй вероятно вие имате временни удостоверения, които са на приносител. Трябва да си ги смените с депозитарни разписки, които всеки инвестиционен посредник, който е регистрационен агент може да ви издаде. Чак след това ще можете да ги продадете ако имате такива намерения. Успех
Притежавам акции от грандхотел Варна от първата емисия през 1993 година закупени от ДСК , но без депозитарни разписки, по късно дружеството си увеличи капитала, сега стойноста на една аякция пак 1 лв. ли е? Как мога да получа депозитарна разписка, като не притежавам временно удостоверение или друг по именен документ? Благодаря за компетентните Ви отговори и анализи. Поздрави на ЕКИПЪТ ВИ!!
Ако под стойност на акцията имате предвид номинала, то той продължава да е 1 лв. Що се отнася до увеличението на капитала, такова за последната 1 година не е имало. Ако то е било по-отдавна, за да сте участвали в него е трябвало да заявите своето участие и така да запишете от допълнителния брой акции. Възможно е при увеличението дружеството автоматично да Ви е записало такива. Това, че не разполагате с депозитарна разписка не е проблем. С документ за самоличност и молба към инвестиционните посредници или банките за справка в Централен депозитар можете да установите какво притежавате на практика.

Понастоящем дружеството се търгува на фондовата борса. Към 19.05.2008 г. една акция струва средно 9.75 лв. ежедневно можете да следите цените на акциите тук.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
за Л.Дончев - Без временни удостоверения, няма как да ви бъде издадена депозитарна разписка, тъй като съобразно техния брой и номинал се определя колко акции притежавате в момента. А и няма как да докажете, че притежавате акции.
Благодаря за изчерпателният коментар. Извинявам се но не бях уточнил, че притежаваните аккции на преносител 100 бр. от 1993 г. са с номинал 100 лв. и въпросът ми е сега с каква стойност са, зaщото на борсата се търгуват акции с номинал 1лв. Благодаря на екипът на МОИТЕ ПАРИ. Поздрави Л. Дончев
Притежаваните от Вас 100 акции с номинал 100 лв. от 1993 година показват, че инвестицията Ви тогава е била на стойност 10000 лв. (по номинал). Такава е била до 1999 г., когато левът беше деноминиран в съотношение 1000 стари лева за 1 нов. Тогава Вашата инвестиция се преоценява на 10 нови лева. Това обаче не намалява броят на притежаваните от Вас акции. Към настоящият момент номиналът на акциите, както вече уточнихме е 1 лв. (0.10 нови лева към 1993 г.). Може би това е увеличението на капитала за което споменавате. Дружеството увеличава капитала си 10 пъти, увеличавайки номинала на акциите, но запазвайки техния брой. Това е една от техниките за увеличаване на капитал и тя е очевидната в случая. Възможно е, обаче, да е имало и последващо увеличение на капитала, за което трябва да проверите.

Следвайки логиката и условно приемайки, че не е имало друго увеличение на капитала (не разполагаме с информация за такова), понастоящем Вие притежавате 100 акции с номинал 1 лв. (100 лв. инвестиция по номинал). Номиналната стойност, обаче, не показва каква е стойността на инвестицията в момента. Тя само показва, че сега по номинал имате инвестирана 10 пъти по-голяма сума в сравнение с 1993 г. Показател е пазарната стойност на акцията, която може да е над или под номинала. Средната пазарна цена на акцията към 28.05.2008 г. е 9.86 лв. Притежавайки 100 акции, това означава, че стойността на инвестицията Ви е 986 лв. Посочената цена е осреднена за борсовата сесия за деня и ако решите да продавате, тя със сигурност ще бъде различна.

За повече подробности можете да се обърнете към инвестиционните посредници и банките.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Именно чрез подмяната на временното удостоверение с депозитарна разписка ще се види колко акции притежавате към момента. Те се подменят по схема, която е приета от емитента. Нaй-вероятно обаче няма да са много защото 100 лв. тогава след голямата инфлация и след това деноминация на лева .... за съжаление стойността е "изчезнала". Обърнете се към инвестиционен посредник, който извършва услуги по регистрационно агенство да ви издаде депозитарна разписка. Успех. Аз не съм от Екипа на сайта. Доста години се занимавам с това и що годе знам някои неща :)
Някой знае ли как стоят нещата към днешно време? Май хотела не е на борсата и не могат да се търгуват?