ИДСФ1 сега се казва "Индустриална холдингова компания". Борсов код HIK.
Адрес: София, бул. "Асен Йорданов" № 14 , 965 13 41; факс: 965 12 34

За да разберете дали наистина притежавате акции на компанията, трябва да проверите в Централен депозитар дали на Ваше име има записани такива. За целта можете да се обърнете към инвестиционен посредник или банка, които ще направят справката вместо Вас.

Ако се докаже, че притежавате акции, Вие можете да ги продадете или да продължите да ги държите – решението е Ваше. Съвет дали сега е моментът за продажба или не, също можете да получите от посредниците.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ