Последната цена на акциите на "Фаворит Холд" АД (новото име на ПФ "Акционер - Фаворит" АД) от 11.05.2009 г. е 4.20 лв. на акция. Акциите на „Акционер Фаворит” са били с номинал 1 000 лв. , следователно притежавате 50 бр. акции.

През 2002 г. дружеството е изплатило дивидент в размер на 0.09 лв. За изплащане на  дивиденти Ви съветваме да се обърнете към самото дружество като координатите и цените на акциите можете да следите тук. Полезно е да знаете, че изплащането на дивиденти има давностен срок.

Можете да продадете Вашите акции по всяко време, както и да получите депозитарна разписка със съдействието на инвестиционен посредник чрез два вида поръчки: обикновена или лимитирана. При обикновената поръчка акциите ще бъдат продадени по пазарната цена, която е в момента, докато при лимитирана поръчка Вие определяте цена и сделката се извършва само, ако тази цена бъде достигната.

Полезна информация относно процедурата за работа с дялове от масовата приватизация можете да откриете тук. Полезно е да знаете, че изплащането на дивиденти (ако са били разпределяни такива) има давностен срок.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ