Притежавам бонова книжка от приватизационен фонд "Калиман" АД. Искам да продам своите акции-25000 инв. лева. Какво трябва да направя?


0 гласа8991 прочитания

Притежавам бонова книжка от приватизационен фонд "Калиман" АД. Искам да продам своите акции-25000 инв. лева. Какво трябва да направя? В мен е и боновата книжка на баба ми , която почина 2002 год., кой е наследник на нейните инв. лева в приватизационен фонд "Петрол"?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Щом собствениците на акциите са починали, то те се наследяват. Тъй като това е наследство и за да се направи т.нар. „унаследяване” е необходимо да се издирят всички наследници. Нужно е, за да се споразумеят помежду си за разпределянето на акциите. Като цяло стъпките са следните:
1. Набавяне на Удостоверение за наследници;
2. Пълномощно на лицето представляващо наследниците;
3. Документ за доброволна делба на акциите между наследниците.
4. Справка в Централен депозитар какво са притежавали близките Ви, респ. Вие като наследници.

Последната цена от 02.04.2009г. на  акциите на "Синергон Холдинг" АД  (новото име на ПФ  "Петрол Фонд" АД) е 1.71 лв. на акция.

Координатите и цените на акциите  на дружеството можете да следите тук.  Полезно е да знаете, че изплащането на дивидент има давностен срок, като за неговото изплащане Ви съветваме да се обърнете към самото дружество.

Можете да продадете акциите на баба Ви  по всяко време, като  можете да го направите със съдействието на инвестиционен посредник чрез два вида поръчки: обикновена или лимитирана. При обикновената поръчка акциите ще бъдат продадени по пазарната цена, която е в момента, докато при лимитирана поръчка Вие определяте цена и сделката се извършва само, ако тази цена бъде достигната.

Полезна информация относно процедурата за работа с дялове от масовата приватизация можете да откриете тук. Полезно е да знаете, че изплащането на дивиденти (ако са били разпределяни такива) има давностен срок.

Полезна информация относно Калиман АД можете да откриете тук.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
искам да запитам нещо относно закупуването на акции от преди години, баба ми е купила акции на стойност 25000хил.лева ,от Бългоро-Холандски фонд-2 как мога да проверя какво става с тези акции и изобщо как мога да оперирам с тях ---имам възможност да закупя и още такива акции
Последната цена от 14.04.2009г. на  акциите на "Българска Холдингова Компания" АД (новото име на ПФ "Българо - холандски ПФ" АД) е 1,98 лв. на акция.

Координатите и цените на акциите  на дружеството можете да следите тук.  Полезно е да знаете, че изплащането на дивидент има давностен срок, като за неговото изплащане Ви съветваме да се обърнете към самото дружество.

Можете да продадете Вашите акции по всяко време или да закупите нови такива, като  можете да го направите със съдействието на инвестиционен посредник чрез два вида поръчки: обикновена или лимитирана. При обикновената поръчка акциите ще бъдат продадени/купени по пазарната цена, която е в момента, докато при лимитирана поръчка Вие определяте цена и сделката се извършва само, ако тази цена бъде достигната.

За да оперирате с акциите на баба Ви е необходимо да имате нотариално заверено пълномощно.

Полезна информация относно процедурата за работа с дялове от масовата приватизация можете да откриете тук. Полезно е да знаете, че изплащането на дивиденти (ако са били разпределяни такива) има давностен срок.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ