Притежавам бонова книжка от приватизационен фонд "Калиман" АД. Искам да продам своите акции-25000 инв. лева. Какво трябва да направя? В мен е и боновата книжка на баба ми , която почина 2002 год., кой е наследник на нейните инв. лева в приватизационен фонд "Петрол"?