Притежавам бонова книжка от приватизационен фонд "Надежда". Искам да продам своите акции-25000 инв. лева. Какво трябва да направя?


121 гласа10133 прочитания

Притежавам бонова книжка от приватизационен фонд "Надежда". Искам да продам своите акции-25000 инв. лева. Какво трябва да направя?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

ПФ Надежда е преобразуван в ИД Надежда АД. Цените на дружеството можете да следите от тук. Последната цена от 27.03.2009 г. е 0.60 лв. на акция.

Полезно е да знаете, че изплащането на дивидент има давностен срок.

Можете да продадете Вашите акции по всяко време, като  можете да го направите със съдействието на инвестиционен посредник чрез два вида поръчки: обикновена или лимитирана. При обикновената поръчка акциите ще бъдат продадени по пазарната цена, която е в момента, докато при лимитирана поръчка Вие определяте цена и сделката се извършва само, ако тази цена бъде достигната.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
ПФ Надежда е преобразуван в ИД Надежда АД. Цените на дружеството можете да следите от тук. Последната цена e от 12.06.2007 г. и е 0.60 лв. на акция. От данните на БФБ се вижда, че от тогава търговия с акциите на дружеството няма. Все пак можете да опитате да ги продадете, като  можете да го направите със съдействието на инвестиционен посредник чрез два вида поръчки: обикновена или лимитирана. При обикновената поръчка акциите ще бъдат продадени по пазарната цена, която е в момента, докато при лимитирана поръчка Вие определяте цена и сделката се извършва само, ако тази цена бъде достигната. Проблем вероятно ще се окаже липсата на търговия с тези книжа, за това попитайте посредника как можете да процедирате. Един от вариантите е т.нар. „вътрешно изкупуване”, т.е. продажбата им на останалите акционери. Друг вариант е, ако дружеството е отправило търгово предложение за изкупуване на дяловете на миноритарите от мажоритаря. За такова предложение, а както и за всякаква друга информация свързана с Вашите акции можете да се да се обърнете и към самото дружество. Негови контакти вероятно могат да Ви бъдат предоставени от инвестиционните посредници.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Имам 50000 инвестиционно лева от НПФ " Надежда" от 29.03.1996г къде мога да проверя за колко пари мога да продам боновите си книжки и кде да проверя тяхната сегашна стойност. Аз съм от ХАсково къде мога да проверя на място за информация относно боновите ми книжки ?