Притежавам депозитарна разписка, но реално не зная как да оперирам с нея. Можете ли да ми обясните какви функции има и съответно какви процедури трябва да предприема по оперирането с този вид документ. Също така искам да попитам дали финансите (например спестявания в банка) и депозитарните разписки могат да се отнесат към видовете движимо имущество?