Притежавам депозитарна разписка, но реално не зная как да оперирам с нея. Можете ли да ми обясните какви функции има и съответно какви процедури трябва да предприема по оперирането с този вид документ?

Притежавам депозитарна разписка, но реално не зная как да оперирам с нея. Можете ли да ми обясните какви функции има и съответно какви процедури трябва да предприема по оперирането с този вид документ. Също така искам да попитам дали финансите (например спестявания в банка) и депозитарните разписки могат да се отнесат към видовете движимо имущество?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте,

Депозитарната разписка е документ, който удостоверява, че притежавате определен брой акции от дадено акционерно дружество. Това е основното предназначение на този документ и той сам по себе си не може да бъде използван за друго. Необходим е, ако решите да продадете акциите, които притежавате. Дори, обаче, да не притежавате такъв документ, ако притежавате акции, те са вписани срещу вашето име и ЕГН в Централен депозитар и дубликат на разписката може да бъде издаден.

По въпроса за спестяванията и депозитарните разписки нашият коментар е, че те не могат да се отнесат към движимото имущество. Депозитът е финансов актив, какъвто са и акциите, посочени в депозитарната разписка. Самата разписка не е вид актив, за да се говори дали той е движим или недвижим.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.