Притежавам имот на село и бих искала да ме посъветвате как да получа финансиране по европейска програма за развитие на селския туризъм? Също така бих могла да се занимавам и със социална дейност с възрастни хора.Просто искам да работя за себе си