Неприятната ситуация, в която сте попаднали би била по-ясно и точно коментирана от юрист. Все пак става въпрос за неизпълнение на договорни взаимоотношения. Принципно имате право на неустойки, при положение, че строителят не е изпълнил своята част от задълженията по договора. Но как да ги потърсите и как да постъпите трябва да разберете от адвокат. Що се отнася до това, че вече нямате интерес към имота, тогава единствения вариант, който виждаме е да го продадете. След като няма учредена ипотека върху него не би следвало да имате особени затруднения с продажбата му, тъй като той няма тежести. Дали ще намерите купувач, това вече е отделна тема и не е свързана с правната насоченост на казуса, какъвто е сега.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ