Родителите ми имат бонови книжки, получени допълнително в качеството им на пенсионери. Тези бонови книжки само са получени, но не са ползвани. Имат ли тези книжки някакво приложение към настоящия момент. Предварително благодаря.