Здравейте,

Съжаляваме за изключително неприятната ситуация, която се е създала. Казусът наистина е заплетен и за съжаление вариантите са малко.

ЧСИ може да си обърне към който и да е измежду тримата солидарни длъжници по кредита (баща ви, другият поръчител и самия кредитополучател). В правната рамка на България не съществува изрична норма, която да  определя кой от длъжниците следва да бъде преследван за изплащане на кредита пръв. Логиката подсказва, че ЧСИ би следвало да тръгне по пътя на най-малкото съпротивление, т.е. ще преследва най-платежоспособния измежду съдлъжниците.

Защитата, която законът предоставя на поръчителите, е правото на регресен иск. Чрез него погасилия задължението поръчител може да получи обратно сумата, която е погасил по задължението, плюс допълнителните съдебни и други разноски, които са пряко свързани с погасяването на задължението. Това е доста условна и тромава процедура свързана с доста неудобства. Добре е кредитополучателят да е наясно, че подобна процедура съществува и че реално вследствие на нея ще има отново задължение, което ще е в по-голям от настоящия размер.

При обявяване на кредита на кредитополучателя за предсрочно изискуем би следвало неговите сметки също да бъдат запорирани, което би довело до евентуални трудности да погасява собствената си ипотека. Ако не бъдат предприети мерки от негова страна, твърде възможно е жилището да бъде обявено за публична продан. В този смисъл, надали кредитополучателят е мотивиран да не си погаси задължението. Принципно задълженията се погасяват приоритетно по реда на възникването им. Въпреки това, не можем да кажем категорично, че при продан на жилището ще бъде погасен първо потребителския кредит, дори задължението по нега да е възникнало на първо място. Ипотеката се регулира по по-специфичен начин и ако средствата от публичната продан недостигнат за покриването на задължението към банката, възможно е нито лев да не отиде за погасяването на потребителския кредит.

Горещо Ви препоръчваме да се консултирате с адвокат.

Надяваме се да сме успели поне от части да Ви насочим.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ