Семейството ми е поставено пред следния казус: Баща ми е поръчител на негов "приятел" за потребителски кредит


0 гласа4191 прочитания

Здравейте, Семейството ми е поставено пред следния казус: Баща ми е поръчител на негов "приятел" за потребителски кредит който в момента е на сума 7500 евра. Длъжникът е нередовен и не изплаща нищо по кредитите си. Има също така и ипотечен кредит (тук баща ми няма нищо общо) който не обслужва. Баща ми е безработен и от никъде не получава доходи, не е пенсионер. Има на негово име 2 къщи и кола. Едната къща е с ипотека в която живеят с майка ми, а другата е обявена за продажба - но засега с нулев прогрес. По потребителския кредит са 2ма поръчители. До колкото изчетох всеки поръчител е солидарен за целия кредит (не ми е известно да има споразумение за раздяла на тежестта). Тъй като длъжникът не прави никакви опити за преговори с банката се е стигнало до частен съдия изпълнител. Баща ми е безработен и няма никакъв шанс да изплати лошия кредит. Затова са му запорирали сметките и не може да си обслужва ипотечния кредит. въпросите в случая са: Кога ЧСИ би се обърнал към другия поръчител? Могат ли да разпродадат имуществото на баща ми преди да са разпродали имуществото на длъжника - и пази ли го по някакъв начин ипотеката му - до колкото ми е известно ипотечния и потребителския кредит са в 2 различни банки? Могат ли да разпродадат имуществото на баща ми преди да се обърнат към другия поръчител? Благодаря предварително

Коментари и отговори

Здравейте,

Съжаляваме за изключително неприятната ситуация, която се е създала. Казусът наистина е заплетен и за съжаление вариантите са малко.

ЧСИ може да си обърне към който и да е измежду тримата солидарни длъжници по кредита (баща ви, другият поръчител и самия кредитополучател). В правната рамка на България не съществува изрична норма, която да  определя кой от длъжниците следва да бъде преследван за изплащане на кредита пръв. Логиката подсказва, че ЧСИ би следвало да тръгне по пътя на най-малкото съпротивление, т.е. ще преследва най-платежоспособния измежду съдлъжниците.

Защитата, която законът предоставя на поръчителите, е правото на регресен иск. Чрез него погасилия задължението поръчител може да получи обратно сумата, която е погасил по задължението, плюс допълнителните съдебни и други разноски, които са пряко свързани с погасяването на задължението. Това е доста условна и тромава процедура свързана с доста неудобства. Добре е кредитополучателят да е наясно, че подобна процедура съществува и че реално вследствие на нея ще има отново задължение, което ще е в по-голям от настоящия размер.

При обявяване на кредита на кредитополучателя за предсрочно изискуем би следвало неговите сметки също да бъдат запорирани, което би довело до евентуални трудности да погасява собствената си ипотека. Ако не бъдат предприети мерки от негова страна, твърде възможно е жилището да бъде обявено за публична продан. В този смисъл, надали кредитополучателят е мотивиран да не си погаси задължението. Принципно задълженията се погасяват приоритетно по реда на възникването им. Въпреки това, не можем да кажем категорично, че при продан на жилището ще бъде погасен първо потребителския кредит, дори задължението по нега да е възникнало на първо място. Ипотеката се регулира по по-специфичен начин и ако средствата от публичната продан недостигнат за покриването на задължението към банката, възможно е нито лев да не отиде за погасяването на потребителския кредит.

Горещо Ви препоръчваме да се консултирате с адвокат.

Надяваме се да сме успели поне от части да Ви насочим.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ