Здравейте,

За съжаление се оказа така, че и получената лихва преди да влезе новия данък в сила ще бъде обложена с данък. Разговаряхме с една от банките, които имат такъв депозит и те ни потвърдиха, като се обоснова с това, че всичко изплатено преди падежа на депозита се счита за авансово усвояване. Накратко всеки месец, преди изтичането на 36-я месец във Вашия случай е авансово получаване на лихвата. При депозитите с авансово изплащане на лихвата според закона данъка се удържа на падеж, като ако лихвата за последния месец не е достатъчна да покрие данъка, то се приспада и от главницата.

Облагането с данък на авансово изплатена или начислена лихва по срочни депозити е противоконституционно. Това смята омбудсманът Константин Пенчев, който в средата на месец март представи казуса пред КС. Определено голяма част от вложителите в банките, както и ние очакваме решението. Повече информация може да намерите тук.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ


Сравнете всички оферти за срочни депозити