Здравейте,

Това, че превеждате суми по кредита по сметка на ЧСИ не означава, че нямате взаимоотношения с банката, тъкмо напротив. Все още сте длъжник на банката и това може да бъде проверено в ЦКР. Тъй като Вие в даден момент сте преустановили погасяването на кредита, банката се е обърнала към ЧСИ, като му е възложила да събере вземането й. По тази причина в момента Вие правите плащания по негова сметка. От тук следва, че взаимоотношенията Ви с банката не са приключили и ще приключат, когато издължите всички суми по реда и начина, определен Ви от ЧСИ. Освен да спазвате уговореното с ЧСИ и редовно да погасявате задълженията си, друго според нас не е необходимо да правите. Безпредметно е да се обръщате към ЦКР или банката с молба сметката Ви да бъде закрита, тъй като Вие все още сте длъжник на банката. Когато приключите с ангажимента си към нея можете, ако желаете, да закриете сметката си. Кредитната Ви история в ЦКР ще бъде напълно чиста при справка 5 г. след като погасите кредита.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Екипът на MoitePari.bg