Средствата намиращи се по разплащателните сметки на фирмите в лева и валута, използувани за оборотни средства гарантират ли се при фалити на банки?


2 гласа2635 прочитания

Средствата намиращи се по разплащателните сметки на фирмите в лева и валута, използувани за оборотни средства гарантират ли се при фалити на банки?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Фондът за гарантиране на влоговете гарантира в пълен размер спестяванията в размер до 100 000 лв. или равностойността им във валута, както депозитите, така и средствата, намиращи се по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Законът гарантира всички влогове, като под влог се има в предвид парични средства по банкова сметка, независимо от нейния вид, открита на името на едно или повече лица, или кредитни салда, произтичащи от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки, които парични средства или кредитни салда банката е длъжна да плати обратно на вложителя. Независимо от вида на сметката – разплащателна, спестовна и т.н. средствата за защитени от ФГНВ.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ