Моля ви да ми отговорите на следният въпрос.Сумите, които стоят на депозит в сметките на частните съдии изпълнители с месеци олихвяват ли се?