Здравейте! Пиша Ви във връзка с един казус. Съпругът ми има фирма - ЕТ - с наложен запор от НАП за определена сума. Фирмата е на негово име, придобита по време на брака ни. Ние сме женени до ден днешен и въпросът ми е следният: ако аз си открия фирма на мое име, ЕООД, то тя ще попадне ли под някакви претенции на НАП във връзка с фирмата на моя съпруг? Притеснявам се, че като си открия фирмена банкова сметка, тя също може да бъде запорирана. Имат ли това право и при какви условия? Благодаря Ви.