Със "Застраховка Безработица", след като съм безработен от 9 месеца, през условие на 3 месеца изчаквателен период и след него подадох документи. Все още нямам отговор от застрахователите. Могат ли да ме размотават, докато мине определен период и след това да не ми изплатят парите?

Здравейте, имам кредит и съответно и застраховки към него. Въпроса ми е свързан със "Застраховка Безработица", след като съм безработен от 9 месеца в който минах през условие на 3 месеца изчаквателен период и след него подадох документи все още нямам отговор от застрахователите. Никакъв отговор абсолютно само ми се казва изчакайте ще получите отговор едикогаси после, донесете и тези документи и след това пак чакане. После един месец не могат да ме намерят на номер който след проверка е актуален. Могат ли да ме размотават докато мине определен период и след това да не ми изплатят парите???

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте,

Според Кодекс за застраховането (КЗ) и по-конкретно Чл. 107. (1) В срок 15 дни от представянето на всички доказателства застрахователят трябва:

1. да определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума, или

2. мотивирано да откаже плащането.

Това означава, че срокът за изплащане на обезщетението по предявена претенция не трябва да е повече от законно установения от 15 дни. Поискайте от застрахователната компания мотив защо се бави изплащането на обезщетението. Друго, което бихте могли да предприемете е да подадете жалба до Комисия за финансов надзор затова, че застрахователя не спазва законните срокове. Комисията може да налага административни глоби, но не може да оказва влияние върху застрахователните компании, по повод предявени към тях претенции.

„Ако застрахованото лице счита, че застрахователят не е изпълнил ангажиментите си, може да подаде жалба до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. В жалбата следва да опише случая и да приложи копия на отнасящите се до случая документи. КФН разглежда обстоятелствата, като взема предвид позициите на двете заинтересовани страни. Ако бъдат констатирани административни нарушения от страна на застрахователя, КФН има правомощия да налага административни наказани и да прилага принудителни административни мерки. Следва да се има предвид, че КФН не разполага с правомощия да задължи застрахователя да изплати обезщетение, което не е определено със съдебно решение или със споразумение на страните, нито да се произнасят по размера на дължимо обезщетение. Произнасянето по подобни гражданскоправни спорове е от компетентността единствено на съда.“. Текстът е взаимстван от интернет страницата на КФН.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за застраховки

Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.