Титуляр съм на срочен влог в Банка ДСК, но нямам навършени 18 години.Сега имам друга сума пари и искам да си открия депозит в ЦКБ, заради по-високата лихва. Има ли някакъв начин да прехвърля и парите си от банка ДСК без да трябва разрешение от районния съд? Моля ви помогнете ми!