трябва ли да подам данъчна декларация към НАП, за това че имам ипотечен заем и потребителски кредит?


0 гласа4931 прочитания

здравейте. трябва ли да подам данъчна декларация към НАП, за това че имам ипотечен заем и потребителски кредит? благодаря
Свързани теми
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

От началото на тази година стана ясно, че в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират както получените, така и предоставените заеми. Промяната изисква всеки, който е дал или получил заем през 2009 г. на стойност над 10 000 лв., е длъжен да ги декларира в данъчната декларация. На деклариране подлежат и получените и невърнати заеми за последните 5 години над 40 000 лв., като се декларира остатъка на заема. Получените и предоставените заеми се декларират в Част VІІ от общото тяло на декларацията за облагане на доходите на физическите лица. Държим да уточним обаче, че се декларират заемите без тези предоставени от банкови институции.

Тъй като тази материя е извън компетенциите ни Ви съветваме да посетите ТД на НАП .

Надяваме се, че сме били от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Добър ден. Нужна ми е Вашата правна консултация. Интересувам се от мнението Ви във връзка с изтеглен заем от небанкова институция, който кредит е в просрочие. Кредитираното лице е мой родител, който след получаването на кредита почина. Сега кредитът или по-точно случаят е предаден към съдия-изпълнител и е насрочено дело, чието разглеждане предстои в Районен градски съд. Аз не съм поръчител по кредита, но съм онаследен след кончината с всички пасиви и активи от починалото лице- майка ми. Означава ли това, че като наследник- пряк и единствен, подлежа на стрикциите на наказателните процедури и издължаване на изискуемите суми? Благодаря Ви предварително за отделеното внимание. С уважение: Диан Йовчев
Според действащото законодателство и според Закон за наследство (ЗН), наследниците – наследяват, както активите, така и пасивите на починалия. Това положение е уредено в чл. 60 от ЗН:
Чл. 60. (1) Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.
(2) Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство
Т.е., в случая, наследниците ще трябва да погасявате кредита, като това става съобразно дяловете, които наследяват (Чл. 5. (1) Децата на починалия наследяват по равни части и Чл. 9. (1) Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете.).

В случаят Вие сте наследник е много вероятно задължението, което майка Ви има към небанковата институция да бъде прехвърлено на Вас, като наследник, при положение, че по заема не съществуват обезпечения под формата на поръчителство.

Ако все още не сте приели наследството, можете да направите писмен отказ от наследството, който да подадете до районния съд по последното местожителство на баща Ви. В този случай, обаче, освен, че няма да наследите задълженията на починалия, няма да наследите и неговото имущество - така че това е въпрос на лична преценка.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодаря Ви за коректността и навременния отговор. Поздрави: Диан Йовчев