Участвах във втората вълна на масовата приватизация и разполагам с 2 по 250 000 инвестиционни бона издадени от центъра за масова приватизация към МС РЦ Враца 1998 година. Интересувам се каква им е стойността към момента и какво мога да предприема с тях?

Здравейте, Участвах във втората вълна на масовата приватизация и разполагам с 2 по 250 000 инвестиционни бона издадени от центъра за масова приватизация към МС РЦ Враца 1998 година/.Интересувам се каква им е стойността към момента и какво мога да предприема с тях? Или къде да се обърна за повече информация.? ПС. Не съм участвал в сдружения и не съм закупувал нищо.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Вероятно става въпрос за т.нар. инвестиционни бонове IBON. За съжаление, единствено което бихме могли да Ви уведомим е, че те не се търгуват на БФБ от края на месец юни 2005 г. Това означава, че към момента не се обявява цена за тях – нито купува, нито продава, т.е. ако те са стрували нещо преди, то към днешна дата не бихте могли да получите нищо срещу тях.

Ако инвестиционните Ви бонове не са от този тип, бихте могли да участвате в приватизацията на мажоритарни и миноритарни пакети от акции/дялове на дружества (ако такива бъдат предложени) срещу пари и непарични платежни средства.

„Чрез "Българска фондова борса - София" АД се приватизират мажоритарни и миноритарни пакети от акции/дялове на дружества срещу пари и непарични платежни средства.
Министерският съвет определя списък от дружества, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства.

Документацията по проектите се подготвя от Агенцията за приватизация, която взима решение за определяне на метод за продажба - публично предлагане, централизирани публични търгове или неприсъствени публични търгове.

Дружествата могат да бъдат групирани в пулове или да се продават отделно чрез прилагане на посочените методи.

При публичното предлагане на фондовата борса, Агенция за приватизация провежда конкурс за избор на лицензиран инвестиционен посредник - член на "БФБ-София" АД, който да извърши продажбата”. (изт. АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ)

Допълнителна информация за това дали бихте могли да използвате Вашите бонове и как можете да получите от Агенцията за Приватизация и инвестиционните посредници.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.