Здравейте,

Отговор на въпросът Ви се съдържа в Закон за банковата несъстоятелност. Според него възражението до съда се подава в писмена форма чрез синдика. Възраженията следва да бъдат адресирани „чрез Синдика на КТБ АД (н) до Софийски Градски Съд“. Възраженията следва да бъдат внесени на ръка в деловодството на КТБ АД (н) на адрес: София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, КТБ АД (н), Централно управление. Възраженията могат да бъдат изпращани по пощата на същия адрес. Възраженията, подадени по поща, ще се считат подадени в срок, ако пощенското клеймо носи дата преди изтичане на срока. Възраженията не могат да бъдат подавани по електронен път.

Според председателят на Фонда за гарантиране на влоговете всякакъв тип възражения на вложителите в КТБ трябва да се подават към нея и съответно вложителите да се обръщат към офисите на Банката.

Повече информация и отговори можете да намерите на сайта на КТБ или на следния линк.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg