Здравейте,

Информацията, която всяка една институция вижда в справка ЦКР за свой клиент е:

1. Брой активни кредити, към датата на пускане на справката;

2. Брой институции, в които КЛ има активни кредити, към датата на пускане на справката;

3. Обща експозиция на активните кредити на клиента;

4. Тип на кредита – паричен заем, кредитна карта, овърдрафт;

5. Категория на кредита – редовен, под наблюдение, необслужван, загуба;

6. Срок на кредита – до една година, до пет години, над пет години, към датата на пускане на справката.

Също така при справка ЦКР не се вижда името на финансовата институция, към която клиентът има активни кредити. Ако обаче справката бъде извадена от БНБ в нея може да бъдат видяни имената на институциите, към които има задължения конкретното лице/ фирма.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg