В момента съм в неплатен отпуск по майчинство и разбрах, че ще имам запор върху заплатата (поръчител съм по потребителски кредит), но тъй като не получавам никакви доходи в момента ме интересува като започна работа, каква част от заплатата ще отива за погасяване на кредита?


0 гласа6131 прочитания

Здравейте. Бихте ли ми отговорили на следния въпрос. В момента съм в неплатен отпуск по майчинство и разбрах, че ще имам запор върху заплатата (поръчител съм по потребителски кредит), но тъй като не получавам никакви доходи в момента ме интересува като започна работа, каква част от заплатата ще отива за погасяване на кредита? Например при заплата 500 лв? А при минимална заплата може ли да има запор? Доколкото знам мога да съдя и кредитополучателя, но след като изплатя кредита или може и по-рано? Към кого да се обърна - съдия изпълнител или адвокат, относно повдигане на дело срещу кредитополучателя? Има ли възможност да тегля кредит, за да погася този, по който съм поръчител? Благодаря предварително за отговорите и съветите.
Свързани статии
MoitePari.bg стартира дискусионен форум Поръчител съм на "лош кредит", който вече е изискуем. Искам да ми се направи запор на заплатата, тъй като по този начин ще се определи някаква минимална вноска и няма да има постоянен "тормоз" от банките. По какъв начин може да стане това? Предстои ми запор на заплатата, заради това, че съм солидарен длъжник по кредит, който не се плаща. След като ми запорират 1/3, аз по какъв начин ще си погасявам моите заеми? От 2011 година съм поръчител на необслужван кредит. Банката е дала кредита на цесия на фирма за събиране на кредити без да ме уведомят. Имам 2 въпроса. имам заем към ДСК необслужван от година по ред причини, от 10 месеца имам постоянна работа. в момента, за този кредит, чрез съдия изпълнител имам запор на 50% от заплатата. заплатата ми се превежда по дебитна карта в ОББ. какви са шансовете според вас ОББ да ми отпусне заем, за да погася задълженията си при положение, че евентуална вноска към тях ще могат да усвояват автоматично от картата ми?
Свързани теми

Коментари и отговори

Съгласно новия  ГПК (гражданско процесуален кодекс), който влезе в сила от 03.2008г., длъжниците имат право да се защитят ако получат изпълнителен лист, че са осъдени за задължение към банки, което става чрез внасяне на искова молба и заплащане на съдебна такса.  Съгласно Чл. 259 от ГПК имате право да подадете жалба в двуседмичен срок от излизане на съдебното решение. Съгласно Чл. 446 (1) 2 от ГПК „Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само: ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;”.

Имате възможност за повдигане на дело срещу кредитополучателя, но след като сте изплатили изцяло кредита, по който сте поръчител, като Ви съветваме да се обърнете към адвокат.

Във връзка с въпроса Ви относно възможността за кандидатстване за кредит едно от основните изисквания на банките е да сте на постоянен трудов договор при настоящия работодател от мин. 3 месеца, но т.к. в момента сте в майчинство според нас за съжаление нямате шанс да Ви бъде одобрен кредит. Можем да Ви посъветваме някой Ваш познат или роднина да изтегли кредит, за конкретната цел, като информация относно всички оферти на банките можете да получите тук, а факторите, които влияят върху възможността за одобрение можете да прегледате тук. След като изберете конкретна оферта, използвайки нашия  кредитен калкулатор можете да изчислите и погасителния план по съответната оферта.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,имам кредит но в момента съм по майчинство, каква сума може да ми взима банката за погасяване на потребителски кредит!!!
Ако погасявате кредита си редовно от банката би следвало да Ви изискват договорената по начало сума. Ако пък не, то банката може да заведе дело за принудително изпълнение и тогава може да бъде наложен запор върху част от обезщетението Ви за майчинство. Несеквестируем доход е единствено детската надбавка.
Чл. 446 от ГПК урежда въпроса за несеквестируемата част от дохода на домакинството:

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Надяваме се да сме отговорили на въпроса Ви.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ