Здравейте

Цялата регулация на новия закон за ипотечен кредит важи за нови договори за ипотечен кредит, но чл. 41, който регламентира таксите за предсрочно погасяване важи и за стари договори за ипотечен кредит. Тоест, вече няма да има такса за предсрочно погасяване след 1-вата година (12 месечни вноски след усвояване на кредита), без значение колко е голям кредита, без значение дали е със собствени средства или при рефинансиране и ако в стар договор за кредит е уговорено нещо друго, тази уговорка е недействителна, т.е. не се прилага. През първите 12 месеца от усвояване може да се начисли такса за предсрочно погасяване максимум 1%, и то ако това е уговорено в договора за кредит.

Поздрави