Здравейте, възможно ли да да внасям вноски за доброволно пенсионно осигуряване във фонд, който е извън България, но е в рамките на европейският съюз, като местоработата ми е в България? Ако е възможно, моля за примери на такива фондове в германия, ирландия, швейцария, швеция,и тн.