Здравейте,

Доколкото разполагаме с информация български граждани могат да се осигуряват  доброволно в чуждестранни пенсионни фондове. В повечето случаи чуждите пенсионни фондове нямат представителства у нас, а работят с брокери, които получават процент от сключените договори. Чисто теоретично съществува такава възможност. За съжаление обаче не е в компетенциите ни да Ви предоставим повече информация за фондовете, в които бихте могли да се осигурявате. Както вече споменахме съществуват специализирани в тази област консултанти, които се занимават с тези услуги и предоставят нужното посредничество. Предполагаме, че тези консултанти биха могли да Ви консултират и направят сравнителен анализ на българските пенсионно осигурителни дружества и тези в чужбина, за да вземете информирано решение.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg