Здравейте,

Придобиването на недвижим имот от публична продан е специфичен вид сделка. Основните особености се изразяват в това, че срещу Вас стои не собственика на имота, а длъжностно лице – държавен или частен съдебен изпълнител. Правилата за закупуване на имота при спечелена публична продан изискват в едноседмичен срок да бъде внесена предложената цена. Това обстоятелство, свързано с кратките срокове за плащане на цената, изисква предварителна организация по набавяне на необходимата Ви сума. Най-оптималния вариант за закупуване на недвижим имот от публична продан е предварително да притежавате необходимите за целта финансови средства в брой.

Защо казваме, че това е най-оптималния вариант? Защото, дори да допуснем, че решите да кандидатствате за стандартен ипотечен кредит, би следвало да се съобразите с няколко важни особености:
Първо, самото участие в публична продан не Ви гарантира закупуването на конкретния имот. Второ, спечелването на търга не означава автоматично влизане във владение на имота – това е свързано с възможно отлагане във времето, което обичайно трае от един до няколко месеца. Взимайки в предвид тези обстоятелства, стандартният ипотечен кредит (ако бъдете одобрен за такъв) ще доведе до усвояване на сума, за която няма гаранция, че ще бъде вложена своевременно, а в същото време ще започнете да плащате вноски по кредита без реално той да е влязъл в употреба.

Може би в такава ситуация е добре да разговаряте със съответната банка и съдия-изпълнителят, който продава имота. Ако получите гаранция, че банката със сигурност ще Ви отпусне парите, тогава може да участвате в търга. В противен случай поемате описаните по-горе рискове.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ