Здравейте,

Като цяло се въздържаме от коментари, относно сигурността на която и да е банкова институция. Предметът ни на дейност не е да анализираме банки, а е съсредоточен по-скоро в подпогането на посетителите на сайта, предоставяйки възможност да сравнят различни банкови продукти. Бихме могли да изкажем единствено лично мнение и то е, че в момента банките са много добре капитализирани, което и намалява вероятността от фалит. Също така често при гръцките банки се среща това, че клоновете в нашата страна са с по-висок присъден кредитен рейтинг от банките-майки. Това говори, че дори и да бъдат изпитани някои ликвидни проблеми местните банки биха могли да се справят сами и да не разчитат на ресурс от Гърция.

Относно гарантирането на сумите по влогове в тази банка не участват в българската система за гарантиране на влоговете. Това в никакъв случай не означава обаче, че те не са защитени. Клоновете на чуждестранни банки (какъвто е Alpha bank) участват в системата за гарантиране на влоговете, според законодателството на страната, в която е седалището на банката. Това означава, че тази банка участва в гръцката система за гарантиране на влоговете. Съгласно нея отново максималния размер на гарантираните суми е до 100 000 евро на едно лице в една банка. За разлика от банките, участващи в българската система за гарантиране на влоговете обаче гаранцията се изплаща в евро. Повече информация по тази тема, бихте могли да намерите тук.

Повече информация за това как действа Гръцкия гаранционе фонд може да прочетете тук.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

____________________

Сравнете всички оферти за срочни депозити