Здравейте,

Изборът на срок на депозита е пряко свързан с доходността. Обикновено сроковете започват от 1 седмица и преминават през 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 до 60 месеца. Съществуват депозити, чиито минимални срокове са 12, 24 или 36 месеца, а други са с фиксирани срокове (12, 24 или 36 месеца). Обикновено колкото е по-голям срокът на депозита, толкова е по-голяма договорената лихва. Това е съвсем нормално – банката ще разполага с парите на депозанта по-дълъг период от време и за това трябва да плати по-висока цена (лихва). Изводът от това е, че по-изгодно за вас (при равни други условия) е да изберете депозитът с по-дълъг срок (този от 12 месеца), тъй като ще спечелите по-висока лихва. Този срок би могъл да бъде подходящ в случай, че не допускате, че парите ще са Ви нужни за този период.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити