Здравейте,

От гледна точка на доходност няма значение дали ще изберете депозит в лева или евро. Лихвената статистика на БНБ е доказателство за това. Според нея средната лихва по срочни депозити в левове към края на януари 2015 г. е 2,29%, а тази в евро 2,01%. Лихвите по срочни депозити в щатски долари са по-ниски, като средната лихва в края на януари 2015 г. е малко над 1,00%.

Съветваме Ви да изберете депозит в лева или евро, тъй като при тях не съществува валутен риск. Накратко курса на лева е фиксиран към еврото, което означава, че във всеки един момент може да размените левовете си в точно определено количество евро и обратното. При всички останали валути, в които банките предлагат депозити (CHF, USD, GBP и др.) съществува валутен риск, които се изразява в обезценяване на валутата, която сте избрали първоначално.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg