Здравейте,

При покупката на жилището е необходимо в нотариалният акт да бъде вписано, че ще бъдат използвани лихвоточките, за да имате право впоследствие на обезщетението. Вписването на нужния текст се извършва от нотариуса, пред когото се изповядва сделката по покупко-продажбата на жилището. След това нотариалния акт се отнася до общината и по-конкретно до комисията, която разглежда кандидатурите за обезщетение. Това е същата комисия, при която сте подали документи за включване в списъците на правоимащите. Там подавате копие от нотариалния акт, с включения текст за използване на лихвоточките, както и допълнителни документи, които се изискват от пакета, който се представя (за комплекта ще научите повече от комисията в общината). Ако след представяне на този последен пакет от документи, комисията прецени, че имате право на обезщетение, трябва да изчакате да дойде Вашия ред и да получите сумата, която Ви се полага. Припомняме, че срокът за изплащане на лихвоточките започва да се отчита от момента на покупката на жилището, а не от момента на подаване на документи за включване в списъците на правоимащите.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ