Здравейте,

Колкото е по-дълъг срокът на отпуснатия кредит, толкова неопределеността е по-висока. Тъй като бъдещето не може да бъде прогнозирано, особено ако се говори за кредит над 20 или 25 г., рисковете за заемодателя нарастват. Дългият срок на погасяване може да се разглежда като удобство за кредитополучателя от гл. т. на това, че бюджетът му няма да се натовари толкова много, колкото, ако срокът е кратък. В същото време, обаче, това удобство носи рискове за кредитора, тъй като той не може да предвиди какво би се случило в този дълъг период от време. Това е и причината обичайно дългосрочните кредити и да са по-скъпи. Колкото по-рано успее да си върне дадените пари, толкова по-малък риск поема кредитора. Същевременно, обаче, кредиторите предпочитат дългосрочна обвързаност на клиента с банката (било с дългосрочен кредит или чрез поредица от предоговаряне на кредита), за да могат максимално дълъго време да получават лихвен доход срещу отпуснаните суми. Поетият риск отчасти се компенсира от по-високата лихва. По-големият й размер не означава автоматично по-голяма печалба за банката.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции