Изискването на банките е за минимум 6 месеца трудов стаж на постоянен (безсрочен) договор при настоящият работодател.

Съгласно Кодекса на труда :
„Чл. 70. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца.”

Следователно банките, разсъждавайки от позицията на работодателя приемат, че срокът от 6 месеца е достатъчен за  това уменията на даден служител да бъдат преценени, като преминаването на постоянен трудов договор се счита за по-нисък риск за банката.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ