Здравейте,

Ликвидността най-общо казано е показател показващ възможността на една стопанска единица във всеки един момент да покрие своите задължения. Показателят като смисъл е близък до показателя платежоспоност, но има съществена разлика. Платежоспособност е възможността даденият субект да покрие своите задължения, а ликвидността е по-тясно понятие и както казахме, показва възможността за покриване на задълженията във всеки един момент. От тази гледна точка е логично да се оказва натиск по отношение на ликвидността. Всеки би желал да получи незабавно или в най-кратки срокове, това което му се дължи, поради което ликвидността на отсрещната страна е толкова важен показател. Принципната платежоспособност също е важен показател, но отстъпва пред ликвидността, когато се говори за незабавно изпълнение на задължения.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg