защо след като ЕЦБ намалява лихвата, банките у нас завишават лихвените нива с оправдание за световна криза, а в същото време стигнаха 9.6 % по депозитите?


0 гласа3854 прочитания

защо след като ЕЦБ намалява лихвата, банките у нас завишават лихвените нива с оправдание за световна криза, а в същото време стигнаха 9.6 % по депозитите? ТОВА НЕ Е ЛИ СПЕКУЛАЦИЯ с пазара?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Движението на основната лихва на ЕЦБ няма никакво отношение към лихвите на банките. Да, може да служи за определен ориентир, но няма пряко влияние. Аналогично ОЛП на БНБ няма пряко отношение към размера на лихвите по кредити. Промените на основните лихви са на ниво държава/общност и са глобален измерител на състоянието на финансовия сектор, в частност банковия. Това са т.нар. „краткосрочни лихви”, формирани на база обезпечени или не овърнайт или свръхкраткосрочни депозити. Те, обаче, нямат решаващо значение при формирането на лихвите по кредити. Банките обикновено набавят ресурс на междубанков пазар при цени за финансирания с по-дълга срочност: 3, 6 или 12 месеца. Това са т.нар. пазарни индекси – ЮРИБОР, ЛИБОР, СОФИБОР. Те имат решаваща роля при формирането на лихвите по кредити на банките. Освен тези индекси, фактор са и рисковите премии, които се залагат при формирането на лихвите. В състояние на криза и очаквания за евентуални бъдещи негативни развития, донякъде е нормално завишаването на рисковата премия. Най-общо спазвайки тези принципи се формира една лихва. Естествено, съвсем не е така елементарно, но базата върху която се стъпва е тази.

Що се отнася до покачването на лихвите по депозити – нормално е. Все пак левове (споменаваме националната валута, защото подобни размери на лихви се отнасят именно за депозити в нея) от международни пазари не могат да се набавят, а нашият пазар е ограничен. Липсата на левове и нарастващите нужди от тях принуждават банките да повишават лихвите. Вярно е, че лихвите достигнаха доста високи нива, като вече отчетохме причините за това.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Няма да се изказвам професионално за да не изпадам в терминологията на финансите. В България за съжаление всичко е възможно. И отново за съжаление в последните 20 години от всичко възможно се случва най-лошото за нас такова. И ако не се вземем в ръце ще се случи и лично най-лошото за нас..... ще изчезнем. И както каза някой тази сутрин ще се усетят, но тогава ще разберат, че парите не стават за ядене, защото ще останат 240 с много пари..... за какво ли ща им са???
А не би ли трябвало да има орган,който да следи практиката на банките,и не е ли това КФН? Все пак си мисля, че не може да е безконтролно всичко това... По принцип юрибор, като се променя и банките, които формират лихвите си с негово участие, ги коригират веднага! Но това е май само при повишение! Обратното става малко насила, след като идеш да вдигнеш скандал примерно и като покажеш, че си запознат с условията.... Аз обаче имам ипот. кредит от банка, която не формира лихвата си по този начин, а на принципа СБР+надбавка! И това СБР си го определя самата банка, както си реши.... Та въпроса ми е, не трябва ли КФН или друг регулаторен орган да следи за това.... примерно юрибора като си намаля на европейския пазар, СБР също би трябвало да си пада в даден момент, все пак всички наши банки са формирани с капитал от европейски банки!?!
Напълно сте прав в разсъжденията си и Ви подкрепяме за това, че както има покачване на лихви и клиентите приемат този факт, така би трябвало да е нормално те да падат, когато има условия за това. Друг остава въпросът, че практиката показва различна реалност. Разбира се, че банките имат свобода да определят както намерят за добре своите лихви (все пак пазарът е свободен), но същевременно трябва подходът към клиентите да е коректен. За жалост към момента няма такава институция, която да регулира точно това в банковия сектор. КФН е орган, който няма никакви правомощия в банковия сектор, а БНБ има регулаторни функции от друго естество и на друго ниво. Лихвената политика е част от търговската политика на банките и държавата не се меси в нея. Единствената алтернатива към момента за защита на правата на заемателите е Комисията за защита на потребителите, разбира се и индивидуалната защита с помощта на адвокат. Въпреки, че има държавен орган, който да съблюдава за спазването на правата на потребителите (не само на банкови продукти), то правомощията им са ограничени, особено при банкирането. Комисията не взема отношение по казуси свързани с ипотечни кредити и в частност лихвената политика на банките. Жалки са наистина тези констатации, но това е реалността. МОИТЕ ПАРИ не е против свободното определяне на лихвите, тъкмо напротив, защото това са свободните пазарни отношения, но твърдо е на мнение, че е нужна по-голяма регулация, която да гарантира коректен подход към клиента във всяка една ситуация. За целта е нужно разработването на нови нормативни актове и подобряване на съществуващото законодателство.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Вярно е че левове не могат да се набавят от международните пазари, но редно ли е те да се набират от старите кредити с покачване на лихвите по тях. Не може за една година лихвите по жилишните кредити да скочат с 50%. Мисля че мнението Ви от рода "пазара определя търсенето" не звучи доста професионално. Кризата в сектора с недвижими имоти на този етап не генерира голямо търсене на средства. БНБ реши да освободи средства на банките, за какво търсене говорим. Нещата в тази страна намирисват по български. Вашият отговор едва ли дава нещо повече като информация на питащият?!
Разбира се, че набирането на средства не трябва да е за сметка на старите клиенти. Опасяваме се, че може би не е станало ясно какво точно сме имали предвид в текста. Това, което сме искали да кажем е, че когато ресурс не достига, тогава цената му се покачва. В частност покачването на лихвите по депозити в лева е в резултат на търсенето на левове от страна на банките. Ако някъде срещате твърдение, че пазара определя търсенето (по скоро цените) от една страна това е така, защото колкото повече левове търсят банките, толкова лихвите по депозити ще растат. Същевременно колкото по-високи стават лихвите по левови депозити, толкова по-скъпи ще стават левовите кредити. А докато клиентите приемат тези лихви (по кредити) те няма да паднат. Принципът пазарът определя търсенето важи в двете посоки – за банките и за техните клиенти. Именно за това се търси равновесието, където и двете страни ще бъдат удовлетворени.

Надяваме се с това доуточнение да сме били по-ясни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ