Здравейте,

Понастоящем следните банки не начисляват такса за поддържане на спестовна сметка:
-Общинска банка
-Societe Generale Експресбанк (за целта е нужно да се поддържа среднодневно салдо от 30 лв., в противен случай месечната такса е 1,79 лв.)
-ПроКредит банк
-СиБанк (условие е поддържане на сдредномесечно салдо над 500 лева, в противен случай месечната такса е 1,80 лв.  при получаване извлечение от сметка по електронен канал (имейл, портал)
-Търговска банка Д
-Ти Би АЙ Банк
-Уникредит Булбанк (Няма такса за поддръжка на сметка, с изключение на случаите, в които салдото по сметката е под минимално изискуемото (под 10 лв.)
-ЦКБ

Относно таксата при теглене на суми в брой от сметката, то ако се съобразявате с дневните лимити няма да имате такава. Дневните лимити в повечето случаи са около 200-3000 лв. и ако теглите суми до този размер няма да Ви бъде начислена такса в повечето случаи.

Цялата тази информация се съдържа в нашата секция за сравнение на Спестовни сметки.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за спестовни сметки