Финансови новини и съвети

теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Съвети

Не мога да си плащам кредита, какво ще предприеме кредитора срещу мен

Автор: Кристиана Николова Анализатор потребителски финанси МОИТЕ ПАРИ През изминалите години, с оглед на сравнително стабилните си и до някъде растящи доходи, мнозина се възползваха от предоставените възможности за кредит. Допълнително спомогнаха и предложенията на множество финансови...

Какво е кредитна задлъжнялост и къде се отразява?

Имате ли или имали ли сте необслужван кредит? Банката отказа ли Ви заем? Често ли забавяте вноските си по кредита, ...? Ако отговорите на тези въпроси са „ДА”, сега е моментът да научите повече за кредитната задлъжнялост. Тя, както и многото други неща в страната подлежи на регистрация. Как е...

Предсрочно погасяване на кредит. Реалността в България и европейските практики

Тематиката за предсрочното погасяване на кредит (потребителски или ипотечен) до сега не е била във фокуса на „МОИТЕ ПАРИ”. От 01.10.2006 г. в България влезе в сила новия Закон за потребителския кредит и е факт, че всички банки вече го прилагат. Независимо от това, все още има въпроси относно...

Знае ли вече потребителят какво е ГПР?

През месец Декември 2005 г. се появи на бял свят междубанково споразумение за обявяване на Годишния Процент на Разходите (ГПР) по кредити. Около три месеца след него, на първо четене мина Проект за закон за потребителските кредити. В него заляга изискването банките да посочват ГПР при обявяването...

Лихви при просрочие на месечни вноски по кредит. Спазват ли банките законовите ограничения?

Понякога по различни причини,може да се наложи да забавите вноската по вашия кредит. В тази ситуация, изпадате в т.нар. „просрочие”. Просрочието се характеризира с това, че след падежната дата (дата на която трябва да се внесе месечната вноска) започва да „тече” наказателна лихва. Практиката сред...

Кредитната история – нож с две остриета

  Напоследък все по-чести стават случаите, в които длъжник е допуснал забава в обслужването на задълженията си към банкови и небанкови финансови институции. Това забавяне впоследствие би могло да окаже негативно влияние при кандидатстване за нов заем. Какво трябва да направят длъжниците с неизрядна...

Договорена лихва, промоционална лихва, оскъпяване, ефективна годишна лихва, годишен процент на разход

Познаваме ли тези понятия и разликите между тях? Офертите за финансови продукти стават все повече, а посланията в тях са не винаги ясни, дори и некоректни понякога. „МОИТЕ ПАРИ” неведнъж обръща внимание на основни проблемни въпроси, но практиката показва, че трябва още да се...

Ще кандидатствам за кредит. Кой е най-подходящия за мен погасителен план - равни или намаляващи месечни вноски?

Следвайки кредитната експанзия в страната, банките предлагат все по-голямо разнообразие от кредити. Офертите са най-разнообразни - както по предназначение на кредита, така и по условията за неговото отпускане. Въпреки това възможностите за избор на погасителен план са само две – с анюитетни или...

Фиксирана или плаваща лихва по кредитите – какво предлагат банките и какво да изберем

Кредитът като форма на финансиране е известен в най-различни разновидности. Независимо от това, винаги има няколко основни елемента, които задължително присъстват: размер на кредита, срок на изплащане и последно, но не и по значение – лихвата. Без значение какъв вид е кредита, за какъв срок...

Спокойно изплащане на ипотечен заем със застраховки „Имот” и „Живот”

В отговор на нарастващите темпове по ипотечното кредитиране, банковите институции преосмислят стратегията си за управление на риска. Част от нея включва изискване към кредитоискателите за  сключване на застраховки, защитаващи както здравето и работоспособността им, така и имуществото, предложено...

Гратисни периоди по кредити. Да се възползваме ли от тях?

Вероятно мнозина вече са срещнали такива оферти, други за пръв път се сблъскват с тях. Ясна ли е същността и има ли полза от тях? На тези въпроси „МОИТЕ ПАРИ” ще направи опит да потърси отговор. Самото наименование „гратисен период” дава известна ориентация за същността му. Това е период, в...

Как да изберем най-изгодния стоков кредит?

Експлозията на покупки на стоки на разсрочено плащане позволява на хиляди хора в България да превърнат мечтите си в реалност. Гледайки захласнато най-новия модел цифров апарат, видео-камера, лаптоп, пералня или печка, редом до стоката пред нас се набиват рекламните етикети на различни банки и...