ГПР Индекси

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Societe Generale Експресбанк понижи лихвата по кредит „Експресо“ и това доведе до понижаване на общото оскъпяване на най-добрата оферта, участваща в индекса с 0,79 пр.п. Това беше единствената корекция в индекса без поръчители. Това доведе до понижаване с 0,09 пр.п. в крайната стойност...

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Банка ДСК подобри условията си при офертата с превод на работна заплата и поръчителство. Това доведе до понижаване в годишния процент на разходите на офертата, участваща в Индекса с 0,21 пр.п. Поради високият относителен дял на банката в Индекса, тази промяна доведе и до промяна в...

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. При индекса в евро посоката на движение беше надолу. Индексът се понижи до 4,95%. Принос за това имат 2 от банките, включени в него. Най...

МАРТ 2018

МАРТ 2018 Отминалият март, макар и с не много ниска активност на банките, не беше особено динамичен за индексите. Двата индекса претърпяха минимални корекции. Индексът в лева се повиши до ниво от 4,90%, което е с 8 б.п. повече в сравнение с февруарската му стойност. Върху стойността на индекса...

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 БАКБ и ЦКБ бяха двете банки с промени в офертите си при кредити с поръчители. БАКБ понижи лихвата при офертата си с поръчител и това доведе до понижаване в ГПР с 0,54 пр.п. ЦКБ също подобри участието си в Индекса, като понижи с малко над 3 пр.п. ГПР при кредит „Доверие с превод на...

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 Три банки промениха офертите си по потребителски кредити през февруари. Това бяха ДСК, ЦКБ и БАКБ. Банка ДСК промени еднократната такса при потребителските заеми. От 0,5% върху размера на кредита таксата вече е в абсолютна стойност и се определя от размера на кредита. Това доведе до...

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 През февруари, в унисон с тенденцията при жилищни и ипотечни кредити през месеца, двата индекса отбелязаха леки повишения.При индекса в евро банка ДСК се влоши с 4 б.п. в резултат на поскъпването на пакет, включен към кредита, с 1 лв. месечно. Втората банка повлияла индекса беше ОББ....

ФЕВРУАРИ 2018

ФЕВРУАРИ 2018 През февруари, в унисон с тенденцията при жилищни и ипотечни кредити през месеца, двата индекса отбелязаха леки повишения. Индексът в лева се повиши със 7 б.п. и достигна ниво от 4,82%. Повишението на стойността на индекса се дължи на влошаването на офертите на 3 от банките, включени...

ЯНУАРИ 2018

ЯНУАРИ 2018 Две банки промениха офертите си, участващи в индекса. Това бяха ДСК и Алианц. Банка ДСК увеличи размера на месечната такса за пакет PAY + от 3,50 лв на 4,50 лв. месечно. Това се отрази в ГПР на офертата, който се повиши с 0,46 пр.п. Банка Алианц подобри офертата си, като понижи лихвата...

ЯНУАРИ 2018

ЯНУАРИ 2018 Банките, които предприеха корекции в офертите, участващи в индекса бяха: ДСК, Пиреос, Алианц и Societe Generale Експресбанк. Банка ДСК увеличи размера на месечната такса за пакет PAY + от 3,50 лв на 4,50 лв. месечно. Това се отрази в ГПР на офертата, който се повиши с 0,76 пр.п. Банка...

ЯНУАРИ 2018

ЯНУАРИ 2018 При евровия индекс  една банка подобри най-доброто си предложение с 0,82 пр.п. Банката е Пощенска банка, а подобрението се дължи на понижаване на лихвените нива, валидни за тази оферта. В комбинация с промяната на теглата на банките в индекса, кумулативният ефект в него се изрази в...

ЯНУАРИ 2018

ЯНУАРИ 2018 През изминалия месец промените в условията по продуктите на банките не бяха много, поради което и банките, повлияли индексите бяха също малко. При индекса в лева, нито една банка не повлия стойността му в следствие на промени в най-добата й оферта. Въпреки това, индексът отбеляза...